Studieaanbod Hoboken

Studieaanbod 1ste graad Antwerpen

eerste graad
1ste jaar  
A-Stroom B-Stroom OKAN
1A 1B  OKAN (12 tot 18 jarigen)
  
     
2de jaar
A-Stroom B-Stroom

2A
Moderne talen en wetenschappen

2B
Economie en organisatie

+ Maatschappij en welzijn

  2B
Opstroom

 

1ste graad

De 1ste graad wordt opgesplitst in een A-stroom en een B-stroom. In het eerste leerjaar bestaat hierdoor enkel 1A en 1B.

In 1B voorzien we een zalmklassen waarbij de leerlingen doorstromen naar 1A.
In 1B voorzien we de doorstroomklassen waarbij de leerlingen doorstromen naar 2B.

In 1A voorzien we een klas waarbij de algemene vorming centraal staat en de leerlingen doorstromen naar 2A.

Vanaf het tweede leerjaar bestaan er basisopties. In de loop van schooljaar ’23-’24 wordt beslist welke basisopties onze school zal inrichten.

Studieaanbod 1ste graad

eerste graad
1ste jaar
A-Stroom B-Stroom
1A - Algemene vorming (Antwerpen & Hoboken) 1B (in Hoboken & Antwerpen)
 
2de jaar
A-Stroom B-Stroom
2A - Economie en organisatie
2A - Maatschappij en welzijn  2B - Economie en organisatie + Maatschappij en welzijn + Kunst en creatie
2A - Moderne talen en wetenschappen  2B - Opstroom
2A - STEM-wetenschappen

 

1ste graad

De 1ste graad wordt opgesplitst in een A-stroom en een B-stroom. Voor het grootste deel bestaat het eerste en tweede leerjaar uit een gemeenschappelijke lessentabel. Daarnaast bestaan basisopties of keuzeuren. In de A-stroom zal je hieruit een keuze moeten maken. In de B-stroom moet dat niet.

1A

In het Eerste leerjaar A heb je onderstaande keuze:

  • Algemene vorming: hier krijgt je 27 uren basisvorming. Daarnaast krijgt je ook 5 uren binnen het keuzegedeelte. Dit is 1 uur Klasuur, 1 uur NEDLAB, 1 uur FRALAB, 1 uur Expeditie Talent en 1 uur Wiskunde

 

2A

In het Tweede leerjaar A kan je kiezen tussen vijf basisopties:

 

1B

In het Eerste leerjaar B moet je geen bijkomende keuzes maken. Alle leerlingen krijgen dezelfde vakken.

 

2B

In het Tweede leerjaar B moet je geen bijkomende keuzes maken. Alle leerlingen krijgen dezelfde vakken. Naast de basisvorming krijg je sowieso ook vakken uit drie basisopties:

Finaliteiten en studiedomeinen

In onze school bieden we de 3 finaliteiten aan binnen 3 studiedomeinen: Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, STEM.
Binnen de studiedomein bieden we 3 onderwijsvormen aan: ASO, TSO, BSO.

Onze 3 finaliteiten zijn:
  • Doorstroomgerichte finaliteit: studierichtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs (academische en professionele bacheloropleidingen).
  • Dubbele finaliteit: studierichtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs (professionele bacheloropleidingen) en/of op de arbeidsmarkt.
  • Arbeidsmarktgerichte finaliteit: studierichtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt. Je gaat werken.
Onze 3 studiedomeinen zijn:
  • Economie en organisatie: Je interesseert je voor economie en je wil weten hoe ondernemingen functioneren. Je bruist van ideeën, misschien schuilt in jou een toekomstige ondernemer. Je communiceert graag. Je bent geïnteresseerd in innovaties op het vlak van informatietechnologie. Studierichtingen die te maken hebben met het economische, commerciële, juridische en ondernemende aspect van onze samenleving. Van inzicht verwerven in de macro-economie en de bedrijfswetenschappen tot commerciële, logistieke en administratieve dienstverlening. In al deze domeinen spelen informatietechnologie een belangrijke rol. De ambitie van het studiedomein is om met een sociaaleconomische blik naar de eigen omgeving, de onderneming en de wereld te leren kijken.
  • Maatschappij en welzijn: Je interesseert je voor mensen en hoe ze binnen onze samenleving leven en Studierichtingen waarin de mens en de samenleving in alle facetten centraal staan. Je interesseert je voor thema’s zoals welzijn, lichaamszorg, lifestyle, voeding, gezondheid, agogiek, mens en samenleving. Je wil meer weten over de werking van het menselijk lichaam, de maatschappij, de mens en zijn gedrag, eigenschappen van menselijke producten en materialen. Een creatieve uitdaging is voor jou belangrijk. Je wil mensen begeleiden of zorg dragen voor anderen. Je bent geboeid door een wetenschappelijke blik op mens en maatschappij vanuit een kritische en onderzoekende houding.
  • STEM: Studierichtingen kunnen brede STEM-richtingen zijn of een meer gerichte STEM-focus hebben. Een aantal eerder brede STEM-richtingen legt de klemtoon op de levende natuur als wetenschapsdomein. De nadruk ligt hier op vakken als biologie, chemie en aardrijkskunde, basiswetenschappen voor onderzoek in verschillende domeinen als biotechniek, geneeskunde, genetica, ecologie, farmacie. De meer gerichte STEM-richtingen leggen de focus op ontwerpwetenschappen die te maken hebben met engineering, wiskunde, fysica en informatica.

Studieaanbod 2de graad

3de / 4de jaar - DOORSTROOM
Domeinoverschrijdend

Domeingebonden

Maatschappij en welzijn

3 Economische wetenschappen 3 Maatschappij en welzijnswetenschappen
3 Natuurwetenschappen
 
   
4 Economische wetenschappen 4 Maatschappij en welzijnswetenschappen
4 Natuurwetenschappen  

 

3de / 4de jaar - DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT
Economie en organisatie Maatschappij en welzijn
3 Bedrijf en organisatie 3 Maatschappij en welzijn
   
4 Bedrijf en organisatie 4 Maatschappij en welzijn

 

3de / 4de jaar - ARBEIDSMARKT
Economie en organisatie Maatschappij en welzijn
3 Organisatie en logistiek 3 Haar- en schoonheidsverzorging
  3 Zorg en welzijn
   
4 Organisatie en logistiek 4 Haar- en schoonheidsverzorging
  4 Zorg en welzijn

Studieaanbod 3de graad

5de / 6de jaar - DOORSTROOM
Domeinoverschrijdend

Domeingebonden

Maatschappij en welzijn

5/6 Economie - Moderne talen 5/6 Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen
5/6 Moderne talen-wetenschappen 5/6 Welzijnswetenschappen
5/6 Wetenschappen-wiskunde  

 

5de / 6de jaar - DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT
Economie en organisatie Maatschappij en welzijn
5 Bedrijfsorganisatie 5 Opvoeding en begeleiding
6 Bedrijfsorganisatie 6 Opvoeding en begeleiding

 

5de / 6de / 7de jaar - ARBEIDSMARKT
Economie en organisatie Maatschappij en welzijn
5 Onthaal, organisatie en sales 5 Haarverzorging
  5 Basiszorg en ondersteuning
   
Onthaal, organisatie en sales
6 Haarverzorging
  6 Basiszorg en ondersteuning
   
7 Haarstilist
  7 Kinderzorg
  7 Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige

 

 

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen