Welkom op het Sint-Agnesinstituut

Het Sint-Agnesinstituut te Hoboken wil een lerende school zijn die, vanuit een christelijke inspiratie, zwakke tot sterke leerlingen voorbereidt op hun persoonlijk, professioneel en maatschappelijk functioneren door constructief om te gaan met diversiteit.

1Lerende school: We staan open voor wat rondom ons gebeurt en onvermijdelijk de school binnenkomt. Nieuwe uitdagingen vragen vaak ook andere competenties van onze medewerkers. Leren is voor onze medewerkers dan ook een recht maar tevens een permanente opdracht.

2Christelijke inspiratie: In ons handelen vinden we als inspiratiebron het evangelie en de figuur van Jezus. Wij kiezen bewust om die boodschap op een hedendaagse manier en met hedendaagse middelen te vertalen. Zo krijgen Christelijke waarden hun eigen specifieke invulling.

3Zwakke tot sterke leerlingen: We willen onderwijs bieden op maat van iedere leerling. Een gedifferentieerde aanpak geeft aan iedere leerling gelijke kansen tot maximale ontplooiing.

4Persoonlijk functioneren: Leerlingen leren zorg dragen voor zichzelf en omgaan met verantwoordelijkheid naar zichzelf en de anderen toe.

5Professioneel functioneren: We willen leerlingen laten uitgroeien tot vakbekwame mensen die klaar zijn om hun plaatst in te nemen op de arbeidsmarkt. Kennis, vaardigheden en attitudes krijgen hierbij de nodige aandacht.

6Maatschappelijk functioneren: We streven ernaar dat onze leerlingen kritisch leren kijken naar de maatschappij in al haar facetten. We verwachten dat ze zo snel mogelijk een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij waarin ze leven.

7Constructief omgaan met diversiteit: Iedere leerling onderscheidt zich van de andere door zijn verschil in talenten, afkomst, gender, interesse, religie en zo veel meer. Deze diversiteit biedt een enorme bron van mogelijkheden waar we bewust willen uit putten om onszelf en de anderen te verrijken.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen