Wat maakt ons uniek

Wat Maakt Ons Uniek

Met onze school willen we iedere leerling verder laten ontwikkelen om zo het beste uit zichzelf te halen. We hebben hierbij zowel aandacht voor het behalen van goede punten als de voorwaarden om tot leren te komen.

Om maximaal tot leren te komen hanteren we als lesmodel ‘Expliciete Directe Instructie (EDI)’.
(Effectief omgaan met verschillen in de les - ExCEL Thomas More)

In de school zijn laptops of tablets ter beschikking van de leerlingen en leerkrachten waardoor in alle vakken ICT kan ingeschakeld worden. Ouders moeten zelf geen laptop of tablet kopen, dit wordt verrekend in de schoolbijdrage.

 

1B

In 1B kiezen we er voor om op maat van elke leerling een passend traject uit te bouwen. We onderscheiden daarom de 1B-zalmstroom (naar 1A) én de 1B-doorstroomklas (naar 2B).

In 1B bereiden we de leerlingen voor om door te stromen naar zowel 1A als 2B.

We beginnen het schooljaar in 1B met een warm onthaal zodat alle leerlingen zich onmiddellijk thuis kunnen voelen. Er wordt gewerkt op een aangepast tempo in klasgroepen van 12 leerlingen.

We hechten veel belang aan het zeer goed beheersen van de basisgeletterdheid. De nadruk ligt hierbij op het verwerven, verwerken en gericht gebruiken van informatie. Dat houdt in dat leerlingen kunnen omgaan met taal, cijfers en grafische gegevens én daarbij gebruik kunnen maken van ICT. Tevens wordt bij basisgeletterdheid ook ingezet op financieel-economische zelfredzaamheid.

De school stelt laptops en tablets ter beschikking waardoor in alle vakken ICT kan ingeschakeld worden. Ouders moeten zelf geen laptop/tablet kopen, dit wordt verrekend in de schoolbijdrage.

Daarnaast is er ook voldoende aandacht voor het behalen van goede resultaten in alle vakken. De evaluatie gebeurt gespreid over het schooljaar. In 1B zijn er geen examens.

Om later een goede studiekeuze te kunnen maken wordt gewerkt rond het ontdekken van ieders talenten tijdens het vak Expeditie talent.

In 1B krijgt iedereen 27 uren basisvorming, aangevuld met 1 uur Klasuur, 1 uur Expeditie Talent, 1 uur ICT, 1 extra uur voor Nederlands en wiskunde.

Op het einde van het schooljaar ontvang je het getuigschrift basisonderwijs waardoor je kan starten in 1A of 2B.

 

1A

In 1A kiezen we er voor om iedereen te laten doorstromen naar 2A of 2B.

In deze klas zorgen we er voor dat de leerlingen goed voorbereid zijn om door te stromen naar 2A.

We beginnen het schooljaar in 1A met een warm onthaal zodat alle leerlingen zich onmiddellijk thuis kunnen voelen. Er wordt gewerkt in klasgroepen van 18 leerlingen.

In deze klas zorgen we voor een brede kennis en diverse vaardigheden die ervoor zorgen dat de leerlingen goed voorbereid zijn om over te gaan naar alle basisopties van 2A.

De evaluatie gebeurt gespreid over het schooljaar. In 1A zijn er drie maal per jaar examens.

Om later een goede studiekeuze te kunnen maken wordt gewerkt rond het ontdekken van ieders talenten tijdens het vak Expeditie talent.

Daarnaast is er in 1A ook aandacht voor de schoolloopbaan en studiekeuze. Samen met de klassenleraar wordt, in het vak Klasuur, gewerkt rond het studieaanbod en de keuzevaardigheid van de leerlingen.

De school stelt laptops en tablets ter beschikking waardoor in alle vakken ICT kan ingeschakeld worden. Ouders moeten zelf geen laptop/tablet kopen, dit wordt verrekend in de schoolbijdrage.

In 1A krijgt iedereen 27 uren basisvorming, aangevuld 1 extra uur wiskunde, 1 uur Klasuur, 1 uur Nederlands Lab, 1 uur Frans Lab en 1 uur Expeditie Talent.

Na het volgen van deze studierichting kan je in principe starten in 2A of 2B.

 

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen