3/4lj Maatschappij en welzijnswetenschappen

3/4lj Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Iets voor jou?

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting die je voorbereidt op een specifieke academische of professionele bachelor binnen het hoger onderwijs.

Je bent nieuwsgierig naar mens en samenleving, maatschappelijke problemen, actualiteit, begrijpen van je eigen gedrag en dat van andere mensen.

Je krijgt een brede algemene vorming met een inleiding tot filosofie, sociologie en psychologie.

Je toont inzicht in complexe leerinhouden, legt verbanden tussen leerinhouden en kan logisch redeneren. Je bent in staat om op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving. Je gaat je verdiepen in sociologie en psychologie en willen alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

 

Logische vooropleiding?

Je bent geslaagd in het tweede leerjaar A van gelijk welke basisoptie.

Lessentabel

  3de leerjaar 4de leerjaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Filosofie 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 0
Klasuur 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Nederlands Lab 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Sociologie en Psychologie 5 5
Wiskunde 3 3
     
WEKELIJKS LESSENROOSTER 30 29


Klasuur = werken aan groepsdynamiek binnen de klasgroep, werken rond kritisch denken, leren leren, mediawijsheid,...

Logische vervolgopleiding in de 3de graad

 

  • Welzijnswetenschappen
  • Opvoeding en begeleiding

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen