Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. Het eerste en tweede deel zijn opgenomen in de schoolagenda. Bij de aanvang van het schooljaar wordt het derde deel ter beschikking gesteld aan de ouders. Ze kunnen kiezen om dit deel digitaal - via de schoolwebsite - of als gedrukt exemplaar te ontvangen. Alle ouders moeten bij de aanvang van het schooljaar het schoolreglement goedkeuren.

In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders, in het tweede deel vind je onder andere afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Ook dit derde deel maakt integraal deel uit van het schoolreglement.

Dit schoolreglement werd overlegd tussen de inrichtende macht (ook wel het schoolbestuur genoemd) en de schoolraad.
Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist.

Schoolreglement 2023 - 2024 deel I II III.pdf

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen