2A Economie & Organisatie

2lj Economie en Organisatie

economie organisatie

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In het tweede leerjaar krijgen alle leerlingen 25 uren dezelfde algemene vakken aangevuld met 1 uur Klasuur, 1 uur Groeiuur en 5 uren volgens de gekozen basisoptie.
Kies je voor Economie & Organisatie dan krijg je 5 uren het vak ‘Economie & Organisatie’.

Er is ook veel aandacht voor jouw schoolloopbaan en studiekeuze. Samen met je twee klassenleraars werk je gedurende het ganse jaar aan je keuzevaardigheid en inzichten rond de verschillende studierichtingen in het vak Klasuur.
Daarnaast trachten we je te helpen bij jouw leren. We herhalen waar het nodig is, je krijgt extra uitdagingen als het kan. We doen dit in het groeiuur.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Indien je een A-attest behaalde in het eerste leerjaar A dan kan je van start in het 2e leerjaar A, Economie & Organisatie.

Lessentabel

25u Algemene vorming + 1u Groeiuur & 1u Klasuur + 5u Basisoptie 

  2 Economie & Organisatie
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming 1
Natuurwetenschappen 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 5
Groeiuur 1
Klasuur 1
Economie & Organisatie 5
   
TOTAAL 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2Groeiuur: Groeien in een vak wil zeggen dat je je beheersingsniveau van dat vak probeert te vergroten. Dit kan door te werken aan wat je nog niet zo goed kent of kunt. We noemen dit remediëren. Maar dit kan ook betekenen dat je van bepaalde vakken nog meer te weten komt of moeilijker oefeningen uitprobeert waardoor je kennis en vaardigheden vergroten. We noemen dit verdiepen en verbreden. Ieder trimester trachten we via een doorschuifsysteem verschillende vakken aan bod te laten komen zodat je kan groeien in je leren.

3Klasuur: Tijdens het klasuur gaan we samen met de klassenleraars aan de slag om van een klas een hechte groep te maken. Aan de hand van de Bouncemethode zorgen we ervoor dat we samen sterk staan. Ook werken we aan leren leren. Leren doe je je hele leven. Daarom wordt er heel wat aandacht besteed aan leertips, leermethodes en planning. We vinden het ook belangrijk dat je een doordachte studiekeuze kan maken en steeds vaardiger wordt in het maken van keuzes. Tijdens het klasuur leer je jezelf en je talenten beter kennen zodat je beter kan beslissen hoe je jouw schoolloopbaan wil invullen.

4Economie & Organisatie Je krijgt 5 uren ‘Economie & Organisatie
In deze vakken leer je over:
· De consument in de samenleving;
· de onderneming in de samenleving;
· de overheid in de samenleving;
· ondernemingszin en ondernemerschap;
· data‐economie in de samenleving;
· ICT binnen economische processen.

Je onderzoekt de sociaaleconomische realiteit en actualiteit. Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid.
Je ontwikkelt hierbij je sociale en communicatieve vaardigheden. Je bekijkt hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door de steeds veranderende maatschappij, de technologische ontwikkelingen en de digitalisering.
Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens een ondernemend project.

Je leert ook hoe ICT gebruikt wordt binnen de economische processen. Je gaat gericht zoeken in online databanken in een economische context. Je leert hoe je een rekenblad met eenvoudige formules kan opstellen en gebruiken binnen de economie. Je maakt getallen zichtbaar in grafieken. Je test zelf ontworpen programma’s in een grafische programmeertaal voor eenvoudige economische toepassingen. Je maakt een ontwerp voor een app of website op een computer of smartphone.Wat na deze studierichting?

In het tweede leerjaar wordt een brede basis gelegd van algemene kennis en vaardigheden die de leerling in staat stelt om iedere vervolgstudie aan te vatten in het derde leerjaar.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen