Opvoedingsproject

Het pedagogisch project van onze school

Sint-Agnes

Onze school werkt vanuit een eigen pedagogisch project. Het is gegroeid uit een traditie van opvoeding en onderwijs van de inrichtende macht Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar. Het is christelijk van inspiratie en komt op voor de waarden van het evangelie. Wie zich voor het eerst inschrijft, krijgt er een exemplaar van overhandigd.

Wij geven jou een degelijke vorming en streven de totale ontwikkeling van je persoon na. Niet alleen kennis opdoen is belangrijk, wij willen je ook waarden bijbrengen. Wij hopen dat je zal groeien tot een volwassene met zin voor verantwoordelijkheid, die zich goed voelt in de samenleving. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen.

Naar school gaan doe je niet alleen. Daarom is het noodzakelijk dat we met respect en waardering naar elkaar luisteren en met elkaar samenwerken. Samen leren is samen leven en samen op weg zijn. Onze school is een gemeenschap van jongeren en opvoeders. Wij bouwen die voortdurend op in een sfeer van vertrouwen en genegenheid, van eerbied voor elkaar, in openheid en gesprek, in vrijheid en verantwoordelijkheid voor de natuur en onszelf en de anderen, met speciale aandacht voor de zwakkeren.

Wij willen je stimuleren tot interesse en creativiteit, tot geduldige en verzorgde arbeid. Wij willen je leren geloven in vriendschap en warme hartelijkheid, je laten groeien tot meer menszijn en meer medemenszijn. Daarom durven wij ook reageren tegen egoïsme en gejaagdheid, tegen ongezonde prestatiedrang en gemakzucht.

Als katholieke school reiken wij je een aantal mogelijkheden aan waarin wij ons geloof tonen: bezinning- en gebedsmomenten, viering van kerkelijke feestdagen… Wij verwachten van jou dat je hier rekening mee houdt en er respect voor toont.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen