6lj Kantoor

6lj Kantoor

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

De vorming in derde graad Office & Retail BSO bestaat uit twee componenten:

  • een communicatieve component waarin praktische aspecten van zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels wordt aangebracht;
  • een bedrijfsgerichte component met een stevige vorming waarin de verschillende uitvoerende secretariaatstaken geïntegreerd worden geleerd door gebruik te maken van ICT, een boekhoudkundige vorming waarbij eenvoudige commerciële verrichtingen in een boekhoudpakket worden verwerkt en een praktische logistieke vorming rond de verschillende uitvoerende aspecten van het magazijnwerk.

In het vak Seminaries zitten de vakdoorbrekende projecten, met een link naar de praktijk. Hier liggen de accenten op het verwerven van vaardigheden en attitudes.
Er is permanent aandacht voor beroepsvaardigheden zoals nauwkeurig en met orde werken, opgelegde taken correct uitvoeren en nauwgezet registreren en klasseren. Ook attitudes als werken in teamverband, zin voor initiatief, verantwoordelijkheid voor eigen taken en stressbestendigheid komen ruimschoots aan bod.

In het zesde jaar loop je alternerende en/of blokstages. Wat je leert op school, kan je toepassen in de praktijk en waar nodig, verder bijsturen.

Wie kan starten in deze studierichting?

De instapvereiste voor de derde graad Office & retail BSO is interesse voor uitvoerend administratief werk en voor logistiek. In principe stroom je uit het tweede leerjaar van de tweede graad Office & Retail BSO in de derde graad Office & Retail BSO in. Uit de tweede graad Ondernemen en IT (TSO) en Handel-Talen (TSO) kan je hier ook terecht.

Lessentabel

  6de leerjaar
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
   
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
Nederlands communicatieve vaardigheden   
Office & Retail 12
Seminarie GIP 1
Werkplekleren en Stage 7
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

 

Belangrijke delen van de opleiding

1Nederlands/Frans/Engels De taalvorming beoogt vier taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven). In de communicatie is het overbrengen van correcte
informatie cruciaal, en dus wordt hieraan constante aandacht besteed.

2Office & Retail

 

Wat na deze studierichting?

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Office & retail BSO krijg je het getuigschrift van de derde graad secundair onderwijs.
Na de derde graad Office & Retail BSO kan je doorstromen naar het derde leerjaar van de derde graad Office & Customer Services BSO of het derde leerjaar van de derde graad Logistiek BSO om het diploma secundair onderwijs te behalen.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen