5lj Opvoeding en begeleiding

5 Opvoeding en begeleiding

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

Zodra de informatie beschikbaar is wordt deze beschikbaar gesteld.

Wie kan starten in deze studierichting?

Zodra de informatie beschikbaar is wordt deze beschikbaar gesteld.

Lessentabel 

  5de leerjaar 6de leerjaar
(vanaf '24-25)
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Klasuur 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Nederlands Lab 1 1
Opvoeding en begeleiding 14 13
Wiskunde 2 2
     
WEKELIJKS LESSENROOSTER 31 30


Belangrijke delen van de opleiding

Zodra de informatie beschikbaar is wordt deze beschikbaar gesteld

 

Verder studeren

Zodra de informatie beschikbaar is wordt deze beschikbaar gesteld

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen