3/4lj Economische wetenschappen

3/4lj Economische wetenschappen

Iets voor jou?

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op een academische of professionele bachelor binnen het hoger onderwijs.

Je krijgt een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie, wiskunde en talen. Economie is de studie van de ‘huishouding’. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je, het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend, de economische kringloop.

Je leert logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Je leert moeilijke leerinhouden in een beperkt tijdsbestek verwerken.

 

Logische vooropleiding?

Je bent geslaagd in het tweede leerjaar A van gelijk welke basisoptie.

Lessentabel

  3de leerjaar 4de leerjaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Economie 4 4
Engels 2 2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Klasuur 1 1
Informatica 0 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Nederlands Lab 1 1
Wiskunde 5 5
     
WEKELIJKS LESSENROOSTER 31 32


Klasuur = werken aan groepsdynamiek binnen de klasgroep, werken rond kritisch denken, leren leren, mediawijsheid,...

Logische vervolgopleiding in de 3de graad

 

  • Bedrijfswetenschappen
  • Economie - moderne talen
  • Economie - wiskunde

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen