Eerste leerjaar B

1lj Eerste leerjaar B

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

We beginnen het schooljaar in het eerste leerjaar B (1B) met een warm onthaal zodat alle leerlingen zich onmiddellijk thuis kunnen voelen. Er wordt gewerkt op een aangepast tempo in kleine klassengroepen van maximaal 14 leerlingen. Bij het einde van iedere trimester wordt een projectweek georganiseerd. Hierin worden naast kennisverrijking vooral gewerkt aan vaardigheden en attitudevorming.
Iedere leerling wordt gedurende het schooljaar permanent beoordeeld. Er worden geen examens georganiseerd voor 1B.
Er worden 28 uren basisvorming georganiseerd aangevuld met 2 uren Klasuur, 1 uur I.C.T. en 1 extra lesuur Techniek.

Wie kan starten in deze studierichting?

Heb je het getuigschrift lager onderwijs nog niet behaald maar ben je twaalf jaar voor 31 december, dan kan je starten in 1B. 
Heb je wel een getuigschrift van lager onderwijs dan kun je toch starten in een eerste leerjaar B, maar dit kan pas met het akkoord van jouw ouders, die vooraf advies van het CLB hebben ontvangen.

Lessentabel

  Eerste leerjaar B
Godsdienst 2
Frans 1
I.C.T. (basiskennis computergebruik) 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 3
Klasuur 2
Techniek 7
Wiskunde 4
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2Klasuur: Jongeren zijn niet alleen ‘burgers in wording’, maar maken ook tijdens hun schooltijd deel uit van de samenleving en van de school die daar een afspiegeling van is. Respectvol samenleven, omgaan met gevoelens en verschillen, kritisch denken en omgaan met jongerenproblemen krijgen de nodige aandacht. Stapsgewijs krijgen de jongeren een betere kijk op zichzelf en de wereld rondom hen. Zij doen indrukken en ervaringen op, vormen zich een mening en stellen zich misschien heel wat vragen over de manier waarop mensen hun samenleven organiseren. Binnen het vak Klasuur bieden we onze leerlingen een oefenplaats om door middel van verschillende werkvormen te ontplooien in hun persoonlijk en maatschappelijk functioneren.
We kiezen er ook voor om onze jongeren te begeleiden in het maken van een juiste studie- en beroepskeuze. We gaan met hen op zoek naar hun talenten en competenties door te werken rond thema’s zoals mediawijsheid, respect, samenwerken, doorzettingsvermogen, leren leren, burgerzin, gezondheid, milieu, omgaan met diversiteit,…

3Techniek: In het vak techniek wordt er gewerkt rond verschillende verkenningsgebieden zoals voeding, tuinbouw, textiel, bouw, hout, kunststoffen, metaal, elektriciteit, schilder- en grafische technieken, verzorging en eenvoudig computergebruik. Dit telkens door het bewerken en verwerken van zoveel mogelijk grondstoffen en materialen. Er worden verschillende technieken aangeleerd en tevens moeten er diverse gereedschappen en apparaten gebruikt worden.

4Informatie en Communicatie Technologie (I.C.T.): In onze ruime computerlokalen zal er kennis gemaakt worden met computergebruik, internet, CD-ROM’s, e-mails, DVD’s en het elektronisch leerplatform Smartschool. Dankzij de aanwezige beamers in verschillende klaslokalen kunnen de leerkrachten afbeeldingen, video’s, opdrachten e.d. projecteren om de leerstof te verduidelijken.


Wat na deze studierichting?

Na het eerste leerjaar B is de meest logische doorstroming naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (2BVL). Uitzonderlijk stapt een leerling over naar het eerste leerjaar A.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw