1B Eerste Leerjaar B

1lj Eerste leerjaar B

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

We beginnen het schooljaar in het eerste leerjaar B (1B) met een warm onthaal zodat alle leerlingen zich onmiddellijk thuis kunnen voelen. Er wordt gewerkt op een aangepast tempo in kleine klasgroepen van maximaal 12 leerlingen. Bij het einde van iedere trimester worden er projectdagen georganiseerd. Hierin worden naast kennisverrijking vooral gewerkt aan vaardigheden en attitudevorming. Iedere leerling wordt gedurende het schooljaar permanent beoordeeld. Er worden geen examens georganiseerd voor 1B. Er worden 27 uren basisvorming georganiseerd aangevuld met 1 uur Klasuur, 1 uur ICT, 1 uur NEDLAB en 2 uren Expeditie Talent.

Wie kan starten in deze studierichting?

Heb je het getuigschrift basisonderwijs nog niet behaald maar ben je twaalf jaar op 31 december, dan kan je starten in 1B.

Lessentabel

 GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE: 27 uur Eerste leerjaar B
Godsdienst 2
Artistieke vorming 2
Engels 1
Frans
2
Klasuur (GFL) 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Mens en samenleving 1
Natuur en ruimte 2
Nederlands 4
Techniek 4
Wiskunde 4
   
 KEUZEGEDEELTE: 5 uur Eerste leerjaar B
Expeditie talent 2
ICT 1
Artistieke vorming 1
NEDLAB 1
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2NEDLAB: De Nederlandse taal is de basis van onze dagelijkse communicatie. Spelling, spraakkunst, begrijpend lezen, komen al aan bod in het algemene vak Nederlands. Het verschil tussen mondeling en schriftelijke taalgebruik of hoe je taal kan gebruiken om gevoelens te uitten, dit leer je in ons NEDLAB. Laat je inspireren door de Nederlandse taalcultuur via allerlei creatieve werkvormen. Zo’n manier van werken biedt nieuwe kansen tot leren.

3Klasuur: Tijdens het klasuur gaan we samen met de klassenleraar aan de slag om van een klas een hechte groep te maken. Aan de hand van de Bouncemethode zorgen we ervoor dat we samen sterk staan. Ook werken we aan leren leren. Leren doe je je hele leven. Daarom wordt er heel wat aandacht besteed aan leertips, leermethodes en planning. We vinden het belangrijk dat je een doordachte studiekeuze kan maken en steeds vaardiger wordt in het maken van keuzes. Je leert jezelf en je talenten beter kennen zodat je kan nadenken over hoe je jouw toekomst wil invullen.

4Techniek: De nieuwe doelen van het vak Techniek zijn vooral gericht op het onderzoeken van techniek en het kennismaken met technische processen en systemen. Daarnaast zijn het modelleren en problemen oplossen in techniek belangrijke vaardigheden. Interacties duiden tussen mens, natuur, ruimte en techniek en eigenschappen van materialen leren kennen, vormen de basis van dit boeiende vak.

5Informatie en Communicatie Technologie (ICT): We leven in een maatschappij waar we de digitale wereld niet meer kunnen wegdenken. Daarom vinden we het belangrijk dat onze leerlingen een basisgeletterdheid hebben op het internet. In onze computerlokalen zal er kennis gemaakt worden met basiscomputergebruik, internet en de gevaren die daarbij kunnen komen kijken, het correct taalgebruik bij e-mails en het elektronisch leerplatform Smartschool.

6Expeditie talent: Gedurende een module van zo’n viertal weken ga je je verdiepen in een interessegebied dat je zelf mag kiezen. Vijf maal per jaar kan je een nieuwe module ontdekken zodat je op zoek kan gaan naar je talenten, interesses en de bijhorende beroepen. Enkele voorbeelden van modules zijn voeding, bouw, ICT, wetenschappen, sport… Daarnaast organiseren we drie maal per jaar remediëringsmomenten waarbij je aan de slag gaat met vakken die je zelf kiest.


Wat na deze studierichting?

Na het eerste leerjaar B is de meest logische doorstroming naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (2BVL). Je kan in principe van start gaan in alle bas.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen