1A Algemene Vorming

1lj Algemene vorming

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In het eerste leerjaar A zetten we in op de ontwikkeling van je algemene vorming. Hierdoor verwerf je een brede kennis die zorgt dat je voorbereid bent voor alle studierichtingen. Binnen onze school kan je doorstromen naar alle vervolgstudierichtingen.

Om de doorstroming naar de studierichting van jouw keuze te optimaliseren wordt wekelijks gewerkt in modules waarin jullie je talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen. Je krijgt eveneens een extra uur Nederlands, Frans en wiskunde.

Daarnaast is er in het eerste leerjaar A ook veel aandacht voor jouw schoolloopbaan en studiekeuze. Samen met je klassenleraar werk je gedurende het ganse jaar aan jouw keuzevaardigheid en inzichten rond de verschillende studierichtingen in het vak Klasuur.

Ons eerste leerjaar A wordt niet enkel theoretisch ingevuld maar heeft ook aandacht voor het goed gebruik van de computer en persoonlijke interesses. Het welbevinden en de zoektocht naar de eigen talenten is bijzonder belangrijk. Daarom worden er ook bijzondere activiteiten georganiseerd zoals: sportdag, plonsdag, cultuurdag, anti-pestproject…

In het eerste leerjaar A - Algemene vorming krijgen alle leerlingen 27 uren basisvorming. Daarnaast krijgt je ook 5 uren binnen het keuzegedeelte. Dit is 1 extra uur wiskunde, 1 uur Klasuur, 1 uur NEDLAB, 1 uur FRALAB en 1 uur Expeditie Talent.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Alle leerlingen die hun getuigschrift basisonderwijs behaalden.

Lessentabel

 GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE: 27 uur Eerste leerjaar A
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 2
Artistieke vorming 2
Engels 1
Frans
3
Geschiedenis 1
Klasuur (GFL) 1
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde (4u + 1u extra) 5
   
 KEUZEGEDEELTE: 5 uur  
ICT 1
Expeditie talent 1
Frans Lab 1
Nederlands Lab 1
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2NEDLAB: De Nederlandse taal is de basis van onze dagelijkse communicatie. Spelling, spraakkunst, begrijpend lezen, komen al aan bod in het algemene vak Nederlands. Het verschil tussen mondeling en schriftelijke taalgebruik of hoe je taal kan gebruiken om gevoelens te uitten, dit leer je in ons NEDLAB. Laat je inspireren door de Nederlandse taalcultuur via allerlei creatieve werkvormen. Zo’n manier van werken biedt nieuwe kansen tot leren.

3FRALAB: In dit vak word je ondergedompeld in de Franse cultuur om ervoor te zorgen dat je niet alleen de taal leert spreken maar ook meer te weten komt over het Franse landschap, de bezienswaardigheden, beroemde mensen, eetgewoontes….

4Klasuur: Tijdens het klasuur gaan we samen met de klassenleraar aan de slag om van een klas een hechte groep te maken. Aan de hand van de Bouncemethode zorgen we ervoor dat we samen sterk staan. Ook werken we aan leren leren. Leren doe je je hele leven. Daarom wordt er heel wat aandacht besteed aan leertips, leermethodes en planning. We vinden het belangrijk dat je een doordachte studiekeuze kan maken en steeds vaardiger wordt in het maken van keuzes. Je leert jezelf en je talenten beter kennen zodat je kan nadenken over hoe je jouw toekomst wil invullen.

5Expeditie talent: JGedurende een module van zo’n viertal weken ga je je verdiepen in een interessegebied dat je zelf mag kiezen. Vijf maal per jaar kan je een nieuwe module ontdekken zodat je op zoek kan gaan naar je talenten, interesses en de bijhorende beroepen. Enkele voorbeelden van modules zijn voeding, bouw, ICT, wetenschappen, sport… Daarnaast organiseren we drie maal per jaar remediëringsmomenten waarbij je aan de slag gaat met vakken die je zelf kiest.

 

Wat na deze studierichting?

In het eerste leerjaar A – Algemene vorming wordt een brede basis gelegd van algemene kennis en vaardigheden die de leerling in staat stelt om iedere vervolgstudie aan te vatten, behalve Latijn. 

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen