Algemene vorming

1lj Algemene vorming

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In het eerste leerjaar A zetten we in op de ontwikkeling van je algemene vorming. Hierdoor verwerf je een brede kennis die zorgt dat je voorbereid bent voor alle studierichtingen. Binnen onze school kan je doorstromen naar de vervolgstudierichtingen ASO (Economie, Latijn, Wetenschappen), TSO (Ondernemen, Schoonheidsverzorging) of BSO (Office & Retail, Haarzorg, Verzorging, Organisatiehulp).
Om de doorstroming naar de studierichting van jouw keuze te optimaliseren wordt wekelijks gewerkt in niveaugroepen. Sommige leerlingen krijgen dan uitbreidingsleerstof, anderen oefenen de basisleerstof verder in terwijl nog andere leerlingen de leerstof nog eens extra uitgelegd krijgen. Zo zijn er niveaugroepen voor Frans, Nederlands en wiskunde.
Daarnaast is er in het eerste leerjaar A ook veel aandacht voor jouw schoolloopbaan en studiekeuze. Samen met je twee klassenleraars werk je gedurende het ganse jaar aan jouw keuzevaardigheid en inzichten rond de verschillende studierichtingen in het vak Klasuur.
Je krijgt eveneens een extra uur Nederlands zodat je kennis van de Nederlandse taal versterkt wordt. Dit komt je vast en zeker ook ten goede in alle andere vakken.

Ons eerste leerjaar A wordt niet enkel theoretisch ingevuld maar heeft ook aandacht voor het goed gebruik van de computer en persoonlijke interesses. Het welbevinden en de zoektocht naar de eigen talenten is bijzonder belangrijk. Daarom worden er ook bijzondere activiteiten georganiseerd zoals de leerlingenfuif, gezondheidsdag, cultuurdag, sportdag...

In het eerste leerjaar A - Algemene vorming krijgen alle leerlingen 27 uren basisvorming aangevuld met 1uur Nederlands waardoor het gemeenschappelijk gedeelte op 28 komt. Daarnaast krijgt je ook 4 uren binnen het keuzegedeelte. Dit is 1 uur Horizontaal en telkens 1 uur niveaugroepenwerking Frans, Nederlands en wiskunde.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Meisjes en jongens die de eerste graad instappen, zijn in de regel minstens twaalf jaar oud en hebben het zesde leerjaar van de lagere school achter de rug. In het eerste leerjaar A zijn de instapvereisten strikt genomen eenvoudig. Alle leerlingen die hun getuigschrift lager onderwijs behaalden kunnen hier ingeschreven worden.

Lessentabel

 GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE: 28 uur Eerste leerjaar A
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 2
Frans
4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 6
Plastische opvoeding 2
Techniek 2
Wiskunde 4
   
 KEUZEGEDEELTE: 4 uur Algemene vorming
Klasuur 1
Niveaugroep Frans 1
Niveaugroep Nederlands 1
Niveaugroep wiskunde 1
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2Leren & Studeren: Leren doe je je hele leven. Daarom wordt er heel wat aandacht besteed aan heel wat leertips, leermethodes en planning. De leerkrachten zullen samen met alle leerlingen een volledig traject doorlopen.

3Niveaugroepen (Frans, Nederlands en wiskunde): De lessen Frans, Nederlands en wiskunde worden 1 uur per week in niveaugroepen gegeven. Een niveaugroep krijgt verdieping en uitbreiding van de leerstof. Een andere niveaugroep zal de basisleerstof herhalen en verder inoefenen. Er is ook een niveaugroep waarin de elementaire leerstof van het vak opnieuw uitgelegd en ingeoefend wordt.

4Klasuur: We vinden het belangrijk dat je een doordachte studiekeuze kan maken. In het vak Klasuur maak je kennis met verschillende beroepen en word je steeds vaardiger in het maken van keuzes. Je leert met de 'Kies Raak'-methode jezelf kennen en nadenken over hoe je jouw toekomst wil invullen. Jouw klassenleraren begeleiden deze activiteiten zodat ze jou en ook je ouders nog beter advies kunnen geven bij je studiekeuze en schoolloopbaan.

5Techniek: Je maakt kennis met het technologisch proces en informatietechnologie. Verschillende projecten worden eerst op theoretische basis voorbereid. Daarna ga je zelf aan de slag om deze projecten ook praktisch uit te voeren.

 

Wat na deze studierichting?

In het eerste leerjaar A – Algemene vorming wordt een brede basis gelegd van algemene kennis en vaardigheden die de leerling in staat stelt om iedere vervolgstudie aan te vatten. De meesten kiezen voor het tweede leerjaar met basisoptie Moderne wetenschappen, Maar ook alle andere opties zijn mogelijk Ondernemen.

Een aantal leerlingen zullen de overstap maken naar een minder theoretische studierichting in het Beroepsvoorbereidend leerjaar.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw