2B Tweede leerjaar B

2lj Tweede leerjaar B

 economie organisatie  maatschappij welzijn  kunst creatie

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In het tweede leerjaar B krijgen alle leerlingen 20 uren algemene vakken aangevuld met 1 uur Klasuur, 1 uur Groeiuur en 10 uren binnen drie basisopties.

Iedereen van 2B krijgt als basisopties:

  • 4 uren Economie & Organisatie
  • 4 uren Maatschappij & Welzijn
  • 2 uren Kunst & Creatie

Er is ook veel aandacht voor jouw schoolloopbaan en studiekeuze. Samen met je twee klassenleraars werk je gedurende het ganse jaar aan je keuzevaardigheid en inzichten rond de verschillende studierichtingen in het vak Klasuur.
Daarnaast trachten we je te helpen bij jouw leren. We herhalen waar het nodig is, je krijgt extra uitdagingen als het kan. We doen dit in het groeiuur.

Wie kan starten in deze studierichting?

Je kan starten in ons tweede leerjaar B (2B) wanneer je: in het eerste leerjaar A (1A) of in het eerste leerjaar B (1B) een A-attest behaalde. Dit A-attest mag dan wel geen uitsluitingen bevatten van de basisopties: Economie & Organisatie B-stroom, Maatschappij & Welzijn B-stroom of Kunst & Creatie B-stroom.

Misschien bereik je de leeftijd van 14 jaar ten laatste op 31 december? Dan kan je eveneens van start in deze klas. De toelatingsklassenraad moet dan wel zijn akkoord zijn.

 

Lessentabel

20u Algemene vorming + 1u Groeiuur & 1u Klasuur + 10u Basisoptie

GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE: 22 u Tweede leerjaar B
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Natuur en ruimte 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
   
Groeiuur 1
Klasuur 1
 
BASISOPTIE: 10u
Economie & Organisatie  4
Maatschappij & Welzijn 4
Kunst & Creatie  2
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2Groeiuur: Groeien in een vak wil zeggen dat je je beheersingsniveau van dat vak probeert te vergroten. Dit kan door te werken aan wat je nog niet zo goed kent of kunt. We noemen dit remediëren. Maar dit kan ook betekenen dat je van bepaalde vakken nog meer te weten komt of moeilijker oefeningen uitprobeert waardoor je kennis en vaardigheden vergroten. We noemen dit verdiepen en verbreden. Ieder trimester trachten we via een doorschuifsysteem verschillende vakken aan bod te laten komen zodat je kan groeien in je leren.

3KLASUUR: Tijdens het klasuur gaan we samen met de klassenleraars aan de slag om van een klas een hechte groep te maken. Aan de hand van de Bouncemethode zorgen we ervoor dat we samen sterk staan. Ook werken we aan leren leren. Leren doe je je hele leven. Daarom wordt er heel wat aandacht besteed aan leertips, leermethodes en planning. We vinden het ook belangrijk dat je een doordachte studiekeuze kan maken en steeds vaardiger wordt in het maken van keuzes. Tijdens het klasuur leer je jezelf en je talenten beter kennen zodat je beter kan beslissen hoe je jouw schoolloopbaan wil invullen.

4Basisoptie ECONOMIE & ORGANISATIE: Je krijgt 4 uren het vak ‘Economie & Organisatie’
In deze vakken leer je over:
• De consument in de samenleving;
• de onderneming in de samenleving;
• de overheid in de samenleving;
• ondernemingszin en ondernemerschap;
• data‐economie in de samenleving;
• ICT binnen economische processen.

Je onderzoekt de sociaaleconomische realiteit en actualiteit. Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid.
Je ontwikkelt hierbij je sociale en communicatieve vaardigheden. Je bekijkt hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door de steeds veranderende maatschappij, de technologische ontwikkelingen en de digitalisering. Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens een ondernemend project. Je leert ook hoe ICT gebruikt wordt binnen de economische processen. Je gaat gericht zoeken in online databanken in een economische context. Je leert hoe je een rekenblad met eenvoudige formules kan opstellen en gebruiken binnen de economie.

5Basisoptie MAATSCHAPPIJ & WELZIJN: Je krijgt 4 uren het vak ‘Maatschappij & Welzijn’.
We ondersteunen je in je zoektocht naar wie je bent en wil zijn in relatie met en tot anderen. Je krijgt inzicht in het gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen.

De school is een oefenplaats voor het samenleven in een wereld van diversiteit. Je leert respectvol samenwerken, samen leren en in dialoog gaan met anderen.

We bekijken volgende interessegebieden:
• Lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden
• Lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode
• Voeding: gezonde maaltijden en samen maaltijd nemen

6Basisoptie KUNST & CREATIE: Je krijgt 2 uren het vak ‘Kunst & Creatie’.
Je experimenteert in dit vak met de verschillende expressievormen zoals beeld, beweging, klank, media en woord. Je leert daarbij creëren, interpreteren, improviseren, presenteren en ontwerpen.

Je leert de verschillende expressievormen te waarderen en ervan te genieten. Vanuit kunst krijg je inzicht in jezelf en in de je omringende wereld. Je gaat met een open blik om met kunst- en cultuuruitingen.

 

Wat na deze studierichting?

In het tweede leerjaar wordt een brede basis gelegd van algemene kennis en vaardigheden die de leerling in staat stelt om iedere vervolgstudie aan te vatten in het derde leerjaar.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen