3/4lj Maatschappij en welzijn

3/4lj Maatschappij en welzijn

Iets voor jou?

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting die je voorbereidt op de arbeidsmarkt of op een specifieke professionele bachelor binnen het hoger onderwijs.

Je krijgt een brede basisvorming en een specifiek gedeelte.
Maatschappij en welzijn is je richtingspecifieke vak en geeft je inzicht in ontwikkelingspsychologie, opvoedkunde, anatomie, fysiologie, communicatie en pedagogie.

Je legt de focus op gezondheidsbevordering, de mens en zijn plaats in de samenleving. In een gezinscontext leer je vooral indirecte zorg en begeleidingsactiviteiten uit te voeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Dankzij theoretische inzichten die je verworven hebt, ben je in staat om concrete uitdagingen aan te gaan met betrekking tot mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding.

 

Logische vooropleiding?

Je bent geslaagd in het tweede leerjaar A van gelijk welke basisoptie.

Lessentabel

  3de leerjaar 4de leerjaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 3
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Klasuur 1 1
Informatica 0 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappij en welzijn 8 9
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Nederlands Lab 1 1
Wiskunde 3 3
     
WEKELIJKS LESSENROOSTER 29 31


Klasuur = werken aan groepsdynamiek binnen de klasgroep, werken rond kritisch denken, leren leren, mediawijsheid,...

Logische vervolgopleiding in de 3de graad

 

  • Gezondheidszorg
  • Opvoeding en begeleiding

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen