7lj Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

7lj Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In deze opleiding specialiseer jij je verder in het werken met gezinnen en de oudere zorgvrager. Later wil je immers in de thuiszorg, de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de slag. Hetgeen je reeds geleerd hebt wordt verder uitgediept, toegespitst op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties en gericht op het zelfstandiger functioneren.

Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school. Zo kan je stage lopen in de (semi-) residentiële volwassenenzorg en in de gezinszorg en dit gedurende 10 weken. 
Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig.
Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken met en voor mensen.
Je leert functioneren als lid van een verpleegkundige equipe want als zorgkundige ben je een verzorgende die bovendien opgeleid is om 23 extra verpleegkundige ondersteunende taken uit te voeren.

Zorgkundige is in Vlaanderen een knelpuntberoep waardoor deze opleiding een grote werkzekerheid biedt. Je behaalt ook het diploma secundair onderwijs.

 

Lessentabel

  7de specialisatiejaar
ALGEMENE VAKKEN
Expressie 2
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
   
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
PV+TV Huishoudkunde, Opvoedkunde, Verzorging, stage 16
WEKELIJKS LESSENROOSTER 28

 

Wat na deze studierichting?

Werken als zorgkundige in een zorginstelling, een ziekenhuis, thuisverpleging of psychiatrische verzorgingsinstellingen.

Na het 7de jaar thuis en bejaardenzorg kan je ook kiezen om een opleiding in het hoger onderwijs te volgen. De opleiding verpleegkunde behoren tot de mogelijkheden.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen