Schoolvisie

Het Sint-Agnesinstituut te Hoboken wil een lerende school zijn die, vanuit een christelijke inspiratie, zwakke tot sterke leerlingen voorbereidt op hun persoonlijk, professioneel en maatschappelijk functioneren door constructief om te gaan met diversiteit.

1Lerende school: We staan open voor wat rondom ons gebeurt en onvermijdelijk de school binnenkomt. Nieuwe uitdagingen vragen vaak ook andere competenties van onze medewerkers. Leren is voor onze medewerkers dan ook een recht maar tevens een permanente opdracht.

2Christelijke inspiratie: In ons handelen vinden we als inspiratiebron het evangelie en de figuur van Jezus. Wij kiezen bewust om die boodschap op een hedendaagse manier en met hedendaagse middelen te vertalen. Zo krijgen Christelijke waarden hun eigen specifieke invulling.

3Zwakke tot sterke leerlingen: We willen onderwijs bieden op maat van iedere leerling. Een gedifferentieerde aanpak geeft aan iedere leerling gelijke kansen tot maximale ontplooiing.

4Persoonlijk functioneren: Leerlingen leren zorg dragen voor zichzelf en omgaan met verantwoordelijkheid naar zichzelf en de anderen toe.

5Professioneel functioneren: We willen leerlingen laten uitgroeien tot vakbekwame mensen die klaar zijn om hun plaatst in te nemen op de arbeidsmarkt. Kennis, vaardigheden en attitudes krijgen hierbij de nodige aandacht.

6Maatschappelijk functioneren: We streven ernaar dat onze leerlingen kritisch leren kijken naar de maatschappij in al haar facetten. We verwachten dat ze zo snel mogelijk een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij waarin ze leven.

7Constructief omgaan met diversiteit: Iedere leerling onderscheidt zich van de andere door zijn verschil in talenten, afkomst, gender, interesse, religie en zo veel meer. Deze diversiteit biedt een enorme bron van mogelijkheden waar we bewust willen uit putten om onszelf en de anderen te verrijken.

 

Onze slogan: ‘SAMEN SCHOOL MAKEN’

Iedereen maakt deel uit van een steeds veranderende tijdsgeest en omgeving waarin hij leeft. We staan allen dan ook voor de permanente uitdaging om SAMEN te bouwen aan een nieuwe toekomst.
We willen op SCHOOL alvast de aanzet geven om dit waar te MAKEN.
Door de constructieve inzet van ouders, leerlingen, leerkrachten en directie willen en kunnen we SAMEN SCHOOL MAKEN.

 

Onze schoolvisie

‘Het Sint-Agnesinstituut te Hoboken wil een lerende school zijn die, vanuit een christelijke inspiratie, zwakke tot sterke leerlingen voorbereidt op hun persoonlijk, professioneel en maatschappelijk functioneren door constructief om te gaan met diversiteit.’

 

Onze Visietekst

School maken voor leerlingen doen we van dag tot dag met een team dat het eigen leren centraal zet. Leren vraagt reflectie over wat rondom ons gebeurt en onvermijdelijk in de school binnenkomt. Op die manier kunnen we eerlijk kijken naar waar we met onze school staan en in welke richting we willen groeien. We zijn altijd onderweg en verrijken ons gaandeweg door eigen ervaringen of het delen in de ervaringen van anderen. Het vraagt een kritische ingesteldheid tov onszelf en datgene waar we samen mee bezig zijn. Zo verhogen we het professionalisme in het team in voortdurende groei en ontwikkeling.

Als school blijven we de bron van inspiratie voor ons handelen vinden in het evangelie en de figuur van Jezus. Daarom dragen wij ieder medemens een warm hart toe en geven wij onvoorwaardelijk kansen. Wij kiezen bewust om die boodschap op een hedendaagse manier en met hedendaagse middelen te vertalen. Zo krijgen waarden als vergeving, respect, naastenliefde, verdraagzaamheid, openheid hun eigen specifieke invulling. Door deze bril durven wij kijken naar de wereld. Christen zijn is en wordt op die manier waarde(n)vol.

Wij willen school zijn op maat van iedere leerling, rekening houdend met ieders kwaliteiten, talenten en beperkingen. Elke leerling is gelijkwaardig in zijn uniek en anders zijn. Een gedifferentieerde aanpak leidt tot maximale ontplooiing. Dát is voor ons de invulling van gelijke onderwijskansen.

We richten ons op het ontwikkelen van de totale persoonlijkheid. Leerlingen leren zorg dragen voor zichzelf en omgaan met verantwoordelijkheid naar zichzelf en de anderen toe. Dit ondersteunt hun zelfvertrouwen.
We laten leerlingen uitgroeien tot competente mensen. Ze zijn vakbekwaam en plaatsen het levenslang en levensbreed leren centraal. Kennis, vaardigheden en attitudes krijgen de nodige aandacht.
Verantwoordelijkheid opnemen vertaalt zich ook naar de maatschappij. We leren leerlingen kijken met een open geest naar de maatschappij in al haar facetten. Een kritische ingesteldheid is daarbij onontbeerlijk. Zo bereiden we hen voor op een actieve rol in de maatschappij.

We begeleiden onze leerlingen bij tal van keuzes die ze steeds weer moeten maken.
Iedere leerling onderscheidt zich van de andere door zijn verschil in talenten, afkomst, gender, interesse, religie en zo veel meer. Deze diversiteit biedt een enorme bron van mogelijkheden waar we bewust willen uit putten om onszelf en de anderen te verrijken.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen