7lj Kinderzorg

7lj Kinderzorg

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot en met de basisschool. Je takenpakket hangt af van de leeftijd, belangstelling en noden van het kind.

Hoe jonger de kinderen zijn hoe meer tijd je zal besteden aan verzorging maar ook aan spelactiviteiten. Hoe ouder de kinderen worden hoe meer er behoefte er is aan gevarieerde opvangactiviteiten.

Je loopt stage in kinderdagverblijven, kleuterscholen en in de buitenschoolse opvang en dit gedurende 10 weken. Je behaalt ook het diploma secundair onderwijs.

 

Lessentabel

  7de specialisatiejaar
ALGEMENE VAKKEN
Expressie 2
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
   
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
Huishoudkunde, Opvoedkunde, Verzorging, stage 16
WEKELIJKS LESSENROOSTER 28

 

Wat na deze studierichting?

  • Medewerker in een kinderdagverblijf
  • Medewerker/uitbater van een kinderdagverblijf
  • Medewerker voor- en naschoolse opvang
  • Kinderbegeleidster in kleuterklas
  • Dienstverlening voor opvanggezinnen
  • Onthaalouder

Na het 7de jaar Kinderzorg kan je ook kiezen om een opleiding in het hoger onderwijs te volgen. De opleiding verpleegkunde en een bachelor kleuteronderwijs behoren tot de mogelijkheden.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen