2A Moderne Talen & Wetenschappen

2lj Moderne talen en wetenschappen

moderne talen wetenschappen

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In het tweede leerjaar krijgen alle leerlingen 25 uren dezelfde algemene vakken aangevuld met 1 uur Klasuur, 1 uur Groeiuur en 5 uren volgens de gekozen basisoptie. Kies je voor Moderne talen & Wetenschappen dan krijg je 2 uren het vak ‘Moderne talen’, 1 uur ‘Labo talen’ en 2 uren ‘ Wetenschappen’.

Er is ook veel aandacht voor jouw schoolloopbaan en studiekeuze. Samen met je twee klassenleraars werk je gedurende het ganse jaar aan je keuzevaardigheid en inzichten rond de verschillende studierichtingen in het vak Klasuur.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Indien je een A-attest behaalde in het eerste leerjaar A dan kan je van start in het 2e leerjaar A, Moderne talen & Wetenschappen.

Lessentabel

25u Algemene vorming + 1u Groeiuur & 1u Klasuur + 5u Basisoptie 

  2 Moderne talen & Wetenschappen
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming 1
Natuurwetenschappen 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 5
Groeiuur 1
Klasuur 1
Moderne talen-Labo 3
Wetenschappen 2
   
TOTAAL 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2Groeiuur: Groeien in een vak wil zeggen dat je je beheersingsniveau van dat vak probeert te vergroten. Dit kan door te werken aan wat je nog niet zo goed kent of kunt. We noemen dit remediëren. Maar dit kan ook betekenen dat je van bepaalde vakken nog meer te weten komt of moeilijker oefeningen uitprobeert waardoor je kennis en vaardigheden vergroten. We noemen dit verdiepen en verbreden. Ieder trimester trachten we via een doorschuifsysteem verschillende vakken aan bod te laten komen zodat je kan groeien in je leren

3Klasuur: Tijdens het klasuur gaan we samen met de klassenleraars aan de slag om van een klas een hechte groep te maken. Aan de hand van de Bouncemethode zorgen we ervoor dat we samen sterk staan. Ook werken we aan leren leren. Leren doe je je hele leven. Daarom wordt er heel wat aandacht besteed aan leertips, leermethodes en planning. We vinden het ook belangrijk dat je een doordachte studiekeuze kan maken en steeds vaardiger wordt in het maken van keuzes. Tijdens het klasuur leer je jezelf en je talenten beter kennen zodat je beter kan beslissen hoe je jouw schoolloopbaan wil invullen

4Moderne talen & Wetenschappenn de vakken ‘Moderne talen’ en ‘Labo talen’ wordt je communicatief vaardiger in Engels, Frans en Nederlands. Je leert ook verbanden onderzoeken tussen verschillende talen. Je vergelijkt aspecten van het dagelijks leven in verschillende culturen en je komt rechtstreeks in contact met anderstaligen. Tot slot kun je van taal genieten, de beeldende kracht van taal en literatuur beleven en er creatief mee aan de slag gaan.

In het vak ‘Wetenschappen’ staan wetenschappelijk-technische verschijnselen en onderzoekend lerend staan centraal. Dit leer je binnen de verschillende wetenschappelijke disciplines zoals biologie, chemie, fysica en techniek.
We dagen je uit op vanuit verwondering en een kritische houding naar verschijnselen uit jouw dagelijks leven te kijken. Daaruit ontstaan onderzoeksvragen waarbij we je stimuleren om creatief op zoek te gaan naar hypothesen en antwoorden. Vragen als “Hoe kan dit?” en “Waarom is dit zo?” zijn meestal de aanleiding om iets te onderzoeken.Wat na deze studierichting?

In het tweede leerjaar wordt een brede basis gelegd van algemene kennis en vaardigheden die de leerling in staat stelt om iedere vervolgstudie aan te vatten in het derde leerjaar.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen