3/4lj Bedrijf en organisatie

3/4lj Bedrijf en organisatie

Iets voor jou?

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting die je voorbereidt op de arbeidsmarkt of op een specifieke professionele bachelor binnen het hoger onderwijs.

Je krijgt een brede basisvorming (talen, wetenschappen, wiskunde) en een specifiek gedeelte. Bedrijfseconomie is je richtingspecifieke vak en geeft je inzicht in de algemene economie en de bedrijfswetenschappen. In deze studierichting komen het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten aan bod en maak je kennis met de logistieke organisatie van bedrijven.

Dankzij de theoretische inzichten die je verworven hebt, ben je in staat om bij het uitvoeren van opdrachten aan de slag te gaan met ICT-toepassingen en ben je in staat om op een kwaliteitsvolle en klantgerichte manier te communiceren, te adviseren en klanten te begeleiden.

 

Logische vooropleiding?

Je bent geslaagd in het tweede leerjaar A van gelijk welke basisoptie.

Lessentabel

  3de leerjaar 4de leerjaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 8 9
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 0
Klasuur 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Nederlands Lab 1 1
Wiskunde 3 3
     
WEKELIJKS LESSENROOSTER 30 29


Klasuur = werken aan groepsdynamiek binnen de klasgroep, werken rond kritisch denken, leren leren, mediawijsheid,...

Logische vervolgopleiding in de 3de graad

 

  • Bedrijfsorganisatie
  • Commerciële organisatie
  • Internationale handel en logistiek
  • Toerisme

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen