2A Maatschappij & Welzijn

2lj Maatschappij en Welzijn

maatschappij welzijn

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In het tweede leerjaar krijgen alle leerlingen 25 uren dezelfde algemene vakken aangevuld met 1 uur Klasuur, 1 uur Groeiuur en 5 uren volgens de gekozen basisoptie. Kies je voor Maatschappij & Welzijn dan krijg je 5 uren het vak ‘Maatschappij & Welzijn’.

Er is ook veel aandacht voor jouw schoolloopbaan en studiekeuze. Samen met je twee klassenleraars werk je gedurende het ganse jaar aan je keuzevaardigheid en inzichten rond de verschillende studierichtingen in het vak Klasuur. Daarnaast trachten we je te helpen bij jouw leren. We herhalen waar het nodig is, je krijgt extra uitdagingen als het kan. We doen dit in het groeiuur.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Indien je een A-attest behaalde in het eerste leerjaar A dan kan je van start in het 2e leerjaar A, Maatschappij en Welzijn.

Lessentabel

25u Algemene vorming + 1u Groeiuur & 1u Klasuur + 5u Basisoptie 

  2 Maatschappij & Welzijn
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming 1
Natuurwetenschappen 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 5
Groeiuur 1
Klasuur 1
Maatschappij & Welzijn 5
   
TOTAAL 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2Groeiuur: Groeien in een vak wil zeggen dat je je beheersingsniveau van dat vak probeert te vergroten. Dit kan door te werken aan wat je nog niet zo goed kent of kunt. We noemen dit remediëren. Maar dit kan ook betekenen dat je van bepaalde vakken nog meer te weten komt of moeilijker oefeningen uitprobeert waardoor je kennis en vaardigheden vergroten. We noemen dit verdiepen en verbreden. Ieder trimester trachten we via een doorschuifsysteem verschillende vakken aan bod te laten komen zodat je kan groeien in je leren.

3Klasuur: Tijdens het klasuur gaan we samen met de klassenleraars aan de slag om van een klas een hechte groep te maken. Aan de hand van de Bouncemethode zorgen we ervoor dat we samen sterk staan. Ook werken we aan leren leren. Leren doe je je hele leven. Daarom wordt er heel wat aandacht besteed aan leertips, leermethodes en planning. We vinden het ook belangrijk dat je een doordachte studiekeuze kan maken en steeds vaardiger wordt in het maken van keuzes. Tijdens het klasuur leer je jezelf en je talenten beter kennen zodat je beter kan beslissen hoe je jouw schoolloopbaan wil invullen.

4Maatschappij & Welzijn: Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen. Je doet dit vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke discipline zoals psychologie, pedagogie en biologie.
Op die manier leer je zorg te dragen voor gezondheid en welbevinden van mensen. Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen. Je leert sociale en communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties.

We bekijken volgende interessegebieden:
· Domein maatschappij en welzijn in brede zin
· Lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden
· Lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode
· Voeding: gezonde maaltijden en samen maaltijd nemen.Wat na deze studierichting?

In het tweede leerjaar wordt een brede basis gelegd van algemene kennis en vaardigheden die de leerling in staat stelt om iedere vervolgstudie aan te vatten in het derde leerjaar.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen