3/4lj Natuurwetenschappen

3/4lj Natuurwetenschappen

Iets voor jou?

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op een academische of professionele bachelor binnen het hoger onderwijs.

Je krijgt een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde), fysica (natuurkunde), wiskunde en talen.

Je hebt inzicht in complexe leerinhouden en kan vlot verbanden leggen tussen wiskundige en wetenschappelijke inzichten. Je leert moeilijke leerinhouden in een beperkt tijdsbestek te verwerken.

 

Logische vooropleiding?

Je bent geslaagd in het tweede leerjaar A van gelijk welke basisoptie.

Lessentabel

  3de leerjaar 4de leerjaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
Frans 4 4
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Informatica 1 0
Klasuur 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Nederlands Lab 1 1
Wiskunde 5 6
     
WEKELIJKS LESSENROOSTER 30 31


Klasuur = werken aan groepsdynamiek binnen de klasgroep, werken rond kritisch denken, leren leren, mediawijsheid,...

Logische vervolgopleiding in de 3de graad

 

  • Moderne talen – wetenschappen
  • Wetenschappen – wiskunde
  • Biotechnologische en chemische wetenschappen
  • Technologische wetenschappen en Engineering

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen