Wie is Wie?

Schoolbestuur

Het schoolbestuur van het Sint-Agnesinstituut is de vzw OZCS-Zuid-Antwerpen (Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen Zuid-Antwerpen).
Afgevaardigd beheerder is Erwin Van Wassenhove, Gemeenteplein 8, 2550 Kontich.

Directie

Dirk Lenaerts is algemeen directeur van onze school.
Wendy Meysmans is pedagogisch directeur van de eerste graad (middenschool).
Wim Van der Weide is pedagogisch directeur van de tweede graad (bovenbouw).
Peter Verlee
 is pedagogisch directeur van de derde graad (bovenbouw).
Kristel Verschaeren is onze technisch adviseur-coördinator.

 

Graadcoördinatoren

De graadcoördinatoren zijn de schakel tussen de vakleerkrachten, de leerlingen en de directie. Ze werken mee aan de organisatie van het schoolgebeuren.
Siske Vandenbossche coördineert de eerste graad.
Geert Van de Poel is coördinator voor de tweede en derde graad.


ICT-coordinatie

Silke Henderickx
Geoffrey Hermes
Jeff Monballiu
Robby Vermeylen


 

Leerlingenbegeleiders

Bij hen kunnen leerlingen terecht voor een persoonlijk gesprek. Zij ondersteunen de klastitularis en vakleerkrachten bij intensievere begeleiding.

Kris De Wit, Els Putzeys  zijn leerlingenbegeleiders voor de eerste graad.
Nele De Ranter, Marlies Korthoudt, Ann Van Barel en Bart Vandesande zijn leerlingbegeleiders voor de tweede en derde graad.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen gratis en discreet bij het CLB terecht voor informatie, onderzoek, advies en begeleiding. 
Concreet betekent dit dat de medewerkers, samen met het schoolteam, een antwoord trachten te vinden op tal van vragen over de ontwikkeling van kinderen, over leren en studeren, over de studie- en beroepskeuze, de gezondheid, mogelijke sociaal-emotionele problemen enz.

Anne Aerenhouts is aanspreekpunt voor de eerste graad.
Miek Van den Audenaerde is aanspreekpunt voor de tweede graad en derde graad.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw