Wie is Wie?

Schoolbestuur

Het schoolbestuur van het Sint-Agnesinstituut is de vzw OZCS-Zuid-Antwerpen (Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen Zuid-Antwerpen).
Afgevaardigd beheerder is Erwin Van Wassenhove, Gemeenteplein 8, 2550 Kontich.

Directie

Dirk Lenaerts is algemeen directeur van onze school.
Lidie Janssens is pedagogisch directeur van de eerste graad (middenschool).
Jan Van den Wyngaert is pedagogisch directeur van de tweede en derde graad (bovenbouw).
Kristel Verschaeren is onze technisch adviseur coördinator.

Graadcoördinatoren

De graadcoördinatoren zijn de schakel tussen de vakleerkrachten, de leerlingen en de directie. Ze werken mee aan de organisatie van het schoolgebeuren.
Wendy Meysmans is coördinator voor de eerste graad.
Geert Van de Poel is coördinator voor de tweede en derde graad.


Leerlingenbegeleiders

Bij hen kunnen leerlingen terecht voor een persoonlijk gesprek. Zij ondersteunen de klastitularis en vakleerkrachten bij intensievere begeleiding.

Carinne Hennen en Kris De Wit zijn leerlingenbegeleiders voor de eerste graad.
Bart Vandesande
en Ann Van Barel zijn leerlingbegeleiders voor de tweede en derde graad.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen gratis en discreet bij het CLB terecht voor informatie, onderzoek, advies en begeleiding. 
Concreet betekent dit dat de medewerkers, samen met het schoolteam, een antwoord trachten te vinden op tal van vragen over de ontwikkeling van kinderen, over leren en studeren, over de studie- en beroepskeuze, de gezondheid, mogelijke sociaal-emotionele problemen enz.

Lynn Penneman is aanspreekpunt voor de eerste graad.
Kirsten Horemans is aanspreekpunt voor de tweede graad en derde graad.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw