7lj Haarstilist

7lj Haarstilist

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In het derde leerjaar van de derde graad Haarstilist leer je als lid van een team verschillende taken en functies uitvoeren in een kapsalon. Je leert klanten op een professionele manier service te bieden. Je leert als verantwoordelijke de werkzaamheden in het kapsalon organiseren en coördineren, toe te zien op de werkzaamheden en daar verslag van uit te brengen. Je krijgt de ruimte om creatief te werken en de klant persoonlijk tegemoet te treden. Je leert verantwoordelijkheid nemen voor de verschillende taken en werkt professioneel en kwaliteitsgericht. In het didactisch kapsalon van de school en via stages krijg je de kans om de competenties te verwerven.

Wie kan starten in deze studierichting?

Jongeren die hun competenties verder willen ontwikkelen om taken te kunnen uitvoeren als salonverantwoordelijke en de praktische uitbating van een kapsalon kunnen dit in dit specialisatiejaar. De onderbouw voor deze studierichting is de derde graad Haarzorg.

Lessentabel

  7de specialisatiejaar
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
   
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
Salonwerk 14
Stage 8
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 34


Belangrijke delen van de opleiding

1Salonwerk

2Stage Je gaat iedere week een volledige dag op stage in een kapperssalon. Via de stage kom je in contact met het toekomstige werkmilieu en met de realiteit van het beroep. Je kan je verworven competenties in een concrete arbeidssituatie uittesten en toepassen. Je leert rekening te houden met de factoren tijd, tempo, efficiëntie, productiviteit en kwaliteitszorg in een concrete arbeidssituatie.

 

Wat na deze studierichting?

Tewerkstelling als kapper in een kapsalon. Zelfstandig kapper bij het behalen van het attest bedrijfsbeheer.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen