Haarstilist

7lj Haarstilist

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In het derde leerjaar van de derde graad Haarstilist leer je als lid van een team verschillende taken en functies uitvoeren in een kapsalon. Je leert klanten op een professionele manier service te bieden. Je leert als verantwoordelijke de werkzaamheden in het kapsalon organiseren en coördineren, toe te zien op de werkzaamheden en daar verslag van uit te brengen. Je krijgt de ruimte om creatief te werken en de klant persoonlijk tegemoet te treden. Je leert verantwoordelijkheid nemen voor de verschillende taken en werkt professioneel en kwaliteitsgericht. In het didactisch kapsalon van de school en via stages krijg je de kans om de competenties te verwerven.

Wie kan starten in deze studierichting?

Jongeren die hun competenties verder willen ontwikkelen om taken te kunnen uitvoeren als salonverantwoordelijke en de praktische uitbating van een kapsalon kunnen dit in dit specialisatiejaar. De onderbouw voor deze studierichting is de derde graad Haarzorg.

Lessentabel

  7de specialisatiejaar
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
   
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
Salonwerk 10
Stage 12
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 36
Bedrijfsbeheer (facultatief)* 2


Belangrijke delen van de opleiding

1Salonwerk

2Stage

*Bedrijfsbeheer Dit vak volg je facultatief. Dit betekent dat je zelf kiest bij de start van het schooljaar of je dit vak zal volgen. De inhoud wordt verspreid over twee leerjaren (6e lj en 7e lj). Instroom in het 7e lj is niet mogelijk. Indien je slaagt, behaal je op het einde van het 7e lj het attest bedrijfsbeheer.

Wat na deze studierichting?

Tewerkstelling als kapper in een kapsalon. Zelfstandig kapper bij het behalen van het attest bedrijfsbeheer.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw