7lj Kantooradministratie en gegevensbeheer

7lj Kantooradministratie en gegevensbeheer

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

De verworven leerlinhouden uit de tweede en derde graad Kantoor worden verder uitgediept en geïntegreerd in bedrijfsgerichte toepassingen.
De vorming in het derde leerjaar van de derde graad Kantooradministratie en gegevensbeheer bestaat uit twee componenten:

  • een communicatieve component met het accent op de praktische vaardigheden van de zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels;
  • een bedrijfsgerichte component met administratieve cases die op een levensechte manier via een oefenfirma of mini-onderneming worden gerealiseerd. De nadruk hierbij ligt op de integratie van de verschillende softwarepakketten en de andere beroepsvaardigheden in vakdoorbrekende projecten.

Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals resultaatgericht werken, discreet omgaan met informatie, accuraatheid en stressbestendigheid. Je loopt alternerende en/of blokstages.

Wie kan starten in deze studierichting?

In principe stroom je door vanuit het tweede leerjaar van de derde graad Kantoor BSO naar het derde leerjaar van de derde graad Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO. Met een getuigschrift van de derde graad uit een ander studiegebied dan Handel, kan je instromen mits positief advies van een toelatingsklassenraad.

Lessentabel

  7de specialisatiejaar
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
   
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
Business support 6
Virtueel kantoor 4
Stage 10
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32


Belangrijke delen van de opleiding

1Nederlands/Frans/Engels De taalvorming beoogt vier taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven). In de communicatie is het overbrengen van correcte informatie cruciaal, en dus wordt hieraan constante aandacht besteed.

2Business support De verworven competenties van de derde graad worden praktijkgericht geïntegreerd in de uitwerking van bedrijfsgerichte cases.  Hierin zal er veel aandacht zijn voor attitudevorming.

3Virtueel kantoor Je doet administratief werk in een virtuele werkomgeving. Je verzorgt de uitvoerende secretariaat- en boekhoudkundige taken van een bedrijf. Je werkt maw in een nagebootste kantoorsituatie. Je aandacht concentreert zich volledig op de documenten en procedures.

Wat na deze studierichting?

Op het einde van het derde leerjaar van de derde graad Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO ontvang je je diploma secundair onderwijs. Je kan doorstromen naar de arbeidsmarkt als boekhoudkundig bediende of secretariaatsmedewerker. Een beperkte groep leerlingen kan naar een professionele bacheloropleiding.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen