6lj Haarzorg

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In de derde graad Haarzorg leer je als onderdeel van een bredere vorming alle facetten van het kappersberoep kennen. Je leert bij elke haarbehandeling een behandelingsplan op maken. Je leert kapsels uitvoeren en verwerft daarvoor inzicht in de technieken. Je leert eigen accenten leggen bij het uitvoeren van kapsels.

Om haarbehandelingen goed te kunnen uitvoeren, verwerf je de nodige wetenschappelijke kennis rond het haar en de (chemische) werking van haarproducten. Via reële praktijksituaties (didactisch kapsalon) in de school, maar ook via de stage leer je de verschillende haarbehandelingen toepassen naar wens van de klant. Je kan technieken ontleden aan de hand van technische tekeningen. Je leert op een correcte manier omgaan met klanten en hen informatie en advies te geven rond kapsels, haarbehandelingen en het gebruik van haarproducten.

In het 2e lj van de 3e graad ga je op stage. De aangeleerde technieken kan je toepassen en verder ontwikkelen in een echt kapsalon.

Wie kan starten in deze studierichting?

Modegevoelige jongeren die, rekening houdend met de wensen van de klant, een passend kapsel of een passende haarbehandeling willen uitvoeren.
De logische onderbouw voor deze studierichting is Haarzorg 2de graad BSO. Leerlingen die uit een andere studierichting komen missen de basistechnieken en de achterliggende theoretische kennis van het haarknippen, -kleuren, -vormgeven, -verzorgen.

Lessentabel

  6de leerjaar
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 1
Project algemene vakken 4
   
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
Seminaries GIP 
Seminaries ICT 
Stage 
 Realisaties haarzorg  13
WEKELIJKS LESSENROOSTER 33

 

Belangrijke delen van de opleiding

1Plastische opvoeding wil technieken aanleren in technisch tekenen die vooral verband houden met verhoudingen in het gelaat en de begrippen rond het tekenen van profielen. De leerling moet inzicht krijgen in de vormen, de vormrelaties en de verhouding van een kapsel ten opzichte van een gelaat.  Ook het juist en harmonisch kunnen combineren van kleuren is belangrijk voor de beroepsuitoefening.

Een volgend vakonderdeel is het leren hanteren van een eenvoudig handschrift, het komen tot een verzorgde lay-out en het werken met kleefletters. Om de creativiteit aan bod te laten komen dient een verantwoorde keuze gemaakt te worden uit een veelheid van vormen, materialen en kleuren. Uiteraard komen bij dit vak ook kunstbeschouwing en de studie van oude schilders aan bod.

2Realisaties haarzorg richt zich op de praktijk, uitgevoerd op dames, heren en kinderen. In het programma moeten minstens 5 van de 17 praktijkuren besteed worden aan dameskappen en 5 uur aan herenkappen. De vakonderdelen zijn verder vrij en leerkrachten kunnen inspelen op vragen vanuit de klas. Uiteraard komen haarsnit, brushing, watergolf, haarverzorging, permanent, kleuren en salonwerk uitvoerig aan bod. De verschillende soorten technieken moeten vlot en correct uitgevoerd worden met aandacht voor de specificiteit van het kapsel voor dames, heren en kinderen. Naast de haartooi en –verzorging is er ook de hand- en gelaatsverzorging.

De leerlingen moeten in staat zijn een volledige nagelverzorging hygiënisch en esthetisch uit te voeren. Ze moeten een eenvoudige dagmake-up kunnen aanbrengen, een dag –en avondmaquillage esthetisch verantwoord kunnen uitvoeren en de relatie kunnen leggen tussen het kapsel en de maquillage. Ze moeten ook het gezicht deskundig kunnen epileren.

Er wordt aandacht aan de geschiedenis van het kapsel, technisch tekenen en vaktechnologie. Hierbij gaat aandacht naar de salongerichte technologie: het inrichten van een kapperszaak, de verkoop van diensten en producten, de eisen van goede reclame, esthetische verzorging van de etalage. Daarnaast richt men de aandacht op kaptechnieken en specifieke behandelingen.

Ook aan de beroepshygiëne, haar –en huidproblemen en grondstoffenleer wordt tijd gespendeerd.

 

Wat na deze studierichting?

Doorstroming in onderwijs mogelijk naar Haarstilist 3de leerjaar 3de graad. Tewerkstelling als kapper in een kapsalon of in de verkoop (kappersbranche) zoals vertegenwoordiger(ster) bij firma van haarproducten, demonstrateur(trice), verkoper(ster) in groothandel van haarproducten.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen