6lj Verzorging

6lj Verzorging

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In Verzorging leer je zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen en bereid je je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. Op school doe je de nodige theoretische kennis op en leer je praktische vaardigheden zoals aandacht voor relaties, goede communicatie, passende omgangsvormen. Je wordt getraind in observeren, rapporteren en in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen zoals voeding, voldoende (nacht)rust, routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne…

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school word je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht…

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Jongeren die graag met kinderen of bejaarden werken en binnen een team hun verantwoordelijkheid willen dragen horen zeker thuis in deze richting.
De tweede graad BSO Verzorging-voeding is de meest logische onderbouw, ook leerlingen uit de tweede graad TSO Sociale en technische wetenschappen hebben een goede voorbereiding om deze richting aan te vatten.

Je kunt starten in deze studierichting als je ofwel:

    • A-attest of B-attest bezit van het 2de leerjaar van de 2de graad (4 ASO, 4 BSO, 4 TSO, 4 KSO).
    • een getuigschrift van de 2de graad hebt, uitgereikt door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of door een centrum voor deeltijds BSO én de toelatingsklassenraad akkoord gaat met de keuze van je studierichting.
    • uit het BuSO komt (Onderwijsvorm 1, 2, 3) én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.

 

Lessentabel

  6de leerjaar
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 5
   
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
Verzorging 12
Verzorging-Stage  10
Seminarie ICT 
Seminarie GIP
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

 

Belangrijke delen van de opleiding

1Verzorging Je leert over de opvoeding, de ontwikkelingsfasen en ook de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Je leert observeren, rapporteren in functie van het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert de juiste voeding maken voor kinderen en baby’s en ouderen. Je maakt kennis met de totaalzorg van kinderen van 0 tot 3 jaar en met oudere zorgvragers.

2Verzorging-Stage Tijdens je stages leer je de correcte beroepshouding aan en voer je de aangeleerde taken zorgvuldig uit onder supervisie van vakbekwame stagementoren. Je mag stages lopen bij onder andere kinderdagverblijven, woonzorgcentra, minicrèches, onthaalouders…

3Project algemene vakken In Project Algemene Vakken wordt, door in te spelen op de actualiteit, thematisch gewerkt aan functionele taal- en rekenvaardigheid, informatieverwerving en –verwerking, organisatiebekwaamheid, maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid.

Daarnaast is er aandacht voor natuurwetenschappen, Frans en Engels. Bij het aanleren van vreemde talen staan communicatie en zelfredzaamheid centraal. Het hoofddoel hierbij is dat men Frans en Engels kan toepassen binnen de toekomstige beroepspraktijk.

Eén leraar geeft het volledige pakket. Dit biedt meer kansen tot geïntegreerd werken het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de leerlingen.

4Seminarie ICT Al doende leer je diverse ICT-basisvaardigheden door gebruik te maken van diverse programma’s zoals Word, Excel en Powerpoint.

5Seminarie GIP Tijdens Seminarie GIP wordt je begeleid bij het opbouwen, realiseren en presenteren van jouw Geïntegreerde Proef (GIP).

 

Wat na deze studierichting?

Na deze studierichting krijg je een getuigschrift van de derde graad BSO en kan je gaan werken als verzorgende in de kinderzorg, bejaardenzorg of thuiszorg.

Na de derde graad kan je je vakbekwaamheid nog verhogen in het specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige, Kinderzorg. Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen