6lj Handel

6lj Handel

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

De derde graad Handel is een commerciële studierichting. De vorming is breed en evenwichtig met drie componenten:

  • een stevige algemene vorming
  • een uitgebreid pakket talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context
  • een bedrijfsgerichte vorming met een commercieel (marketing en aan- en verkoopactiviteiten), een administratief (afhandeling van administratie en boekhouding van handelsonderneming) en een bedrijfseconomisch gedeelte (ondernemersvaardigheden).

Door het toepassen van verschillende werkvormen gaat er bijzondere aandacht naar het verwerven van vaardigheden en attitudes, naast kennis.

Wie kan starten in deze studierichting?

Instapvereisten voor de derde graad Ondernemen en marketing (TSO) zijn een gedegen basiskennis van het dubbel boekhouden, tekstverwerking, rekenblad gegevensblad, presentatiepakket, internet en BIN-normen. In principe stroom je uit de tweede graad Ondernemen en IT (TSO) in de derde graad Ondernemen en marketing (TSO) in. Uit de tweede graad Handel-talen (TSO) kan dit ook, maar dan moet je je extra inzetten voor boekhouden en dien je voldoende sterk te zijn voor wiskunde. Als je niet uit het studiegebied Handel komt, heb je een grote achterstand voor boekhouden en informatica. De school zal inhaalbegeleiding organiseren. Er wordt van jou erg veel inzet verwacht om deze achterstand zo snel mogelijk bij te benen.

Lessentabel

  6de leerjaar
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Duits 2
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen -
Nederlands 3
Wiskunde 3
   
TECHNISCHE VAKKEN
Bedrijfseconomie 10
Seminarie GIP 1
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

 

Belangrijke delen van de opleiding

1Bedrijfseconomie Bedrijfseconomische, boekhoudkundige, juridische, zakelijk-communicatieve, commerciële en informatica aspecten komen hier geïntegreerd aan bod. Enerzijds doe je dit in de context van het zelfstandig ondernemerschap en de werking van een onderneming, anderzijds van het beroep van commercieel-administratief medewerker binnen deze onderneming. Heel wat wordt uitgewerkt binnen het kader van een project.

Wat na deze studierichting?

Op het einde van het eerste leerjaar van de derde graad Ondernemen en marketing (TSO) krijg je een oriënteringsattest. Bij het behalen van een oriënteringsattest B kan je in het studiegebied Handel nog terecht in het tweede leerjaar van de derde graad BSO Office & Retail. Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Ondernemen en marketing (TSO) krijgt je het diploma secundair onderwijs en het attest Bedrijfsbeheer.
Na de derde graad Ondernemen en marketing (TSO) kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied of in de lerarenopleiding. Een derde leerjaar van de derde graad TSO binnen het studiegebied Handel behoort tevens tot de mogelijkheden.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen