1lj Eerste leerjaar B Antwerpen

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In 1B bereiden we de leerlingen voor om door te stromen naar 1A, dit is de zalmklas.
In 1B bereiden we de leerlingen voor om door te stromen naar 2B, dit is de doorstroomklas.

We beginnen het schooljaar in 1B met een warm onthaal zodat alle leerlingen zich onmiddellijk thuis kunnen voelen. Er wordt gewerkt op een aangepast tempo in klasgroepen van 12 leerlingen.

We hechten veel belang aan het zeer goed beheersen van de basisgeletterdheid. De nadruk ligt hierbij op het verwerven, verwerken en gericht gebruiken van informatie. Dat houdt in dat leerlingen kunnen omgaan met taal, cijfers en grafische gegevens én daarbij gebruik kunnen maken van ICT. Tevens wordt bij basisgeletterdheid ook ingezet op financieel-economische zelfredzaamheid.

Daarnaast is er in 1B ook aandacht voor het ontdekken van talenten en interesses, de schoolloopbaan en studiekeuze. Er wordt gewerkt tevens gewerkt aan thema’s zoals mediawijsheid, gezondheid, milieu.

De school stelt laptops of tablets ter beschikking waardoor in alle vakken ICT kan ingeschakeld worden. Ouders moeten zelf geen laptop/tablet kopen, dit wordt verrekend in de schoolbijdrage.

Daarnaast is er ook voldoende aandacht voor het behalen van goede resultaten in alle vakken. De evaluatie gebeurt gespreid over het schooljaar. In 1B zijn er geen examens.

In 1B krijgt iedereen 27 uren basisvorming, aangevuld met 1 uur Klasuur, 1 uur Expeditie Talent. 1 uur ICT, 1 extra uur voor Nederlands en wiskunde.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Heb je het getuigschrift basisonderwijs nog niet behaald maar ben je twaalf jaar op 31 december, dan kan je starten in 1B.

Lessentabel

 GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE: 27 uur Eerste leerjaar B
Godsdienst 2
Artistieke vorming 2
Engels 1
Frans
2
Klasuur (GFL) 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Mens en samenleving 1
Natuur en ruimte 2
Nederlands 4
Techniek 4
Wiskunde 4
   
 KEUZEGEDEELTE: 5 uur Eerste leerjaar B
Expeditie talent 2
ICT 1
Artistieke vorming 1
Nederlands Lab 1
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2Klasuur: Tijdens het klasuur gaan we aan de slag om van een klas een hechte groep te maken. Tevens wordt gewerkt aan diverse thema’s zoals wijs gebruik van media, gezondheid, informatie opzoeken, goede keuzes maken…

3Techniek: De nieuwe doelen van het vak Techniek zijn vooral gericht op het onderzoeken van techniek en het kennismaken met technische processen en systemen. Daarnaast zijn het modelleren en problemen oplossen in techniek belangrijke vaardigheden. Interacties duiden tussen mens, natuur, ruimte en techniek en eigenschappen van materialen leren kennen, vormen de basis van dit boeiende vak.

4Informatie en Communicatie Technologie (ICT): We leven in een maatschappij waar we de digitale wereld niet meer kunnen wegdenken. Daarom vinden we het belangrijk dat onze leerlingen een basisgeletterdheid hebben op het internet. In onze computerlokalen zal er kennis gemaakt worden met basiscomputergebruik, internet en de gevaren die daarbij kunnen komen kijken, het correct taalgebruik bij e-mails en het elektronisch leerplatform Smartschool.

5Expeditie talent: Gedurende het schooljaar kan je op zoek kan gaan naar je talenten, interesses en de bijhorende beroepen. Enkele voorbeelden zijn voeding, bouw, ICT, wetenschappen, sport…

 

Wat na deze studierichting?

Na het eerste leerjaar B kan je starten in 1A of 2B. De klassenraad zal hierrond een advies geven.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen