1lj Algemene vorming Antwerpen

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In deze klas zorgen we er voor dat de leerlingen goed voorbereid zijn om door te stromen naar 2A.

We beginnen het schooljaar in 1A met een warm onthaal zodat alle leerlingen zich onmiddellijk thuis kunnen voelen. Er wordt gewerkt in klasgroepen van 18 leerlingen.

In deze klas zorgen we voor een brede kennis en diverse vaardigheden die ervoor zorgen dat de leerlingen goed voorbereid zijn om over te gaan naar alle basisopties van 2A.

De evaluatie gebeurt gespreid over het schooljaar. In 1A zijn er drie maal per jaar examens.

Om later een goede studiekeuze te kunnen maken wordt gewerkt rond het ontdekken van ieders talenten tijdens het vak Expeditie talent.

Daarnaast is er in 1A ook aandacht voor het ontdekken van talenten en interesses, de schoolloopbaan en studiekeuze. Er wordt gewerkt tevens gewerkt aan thema’s zoals mediawijsheid, gezondheid, milieu.

De school stelt laptops of tablets ter beschikking waardoor in alle vakken ICT kan ingeschakeld worden. Ouders moeten zelf geen laptop/tablet kopen, dit wordt verrekend in de schoolbijdrage.

In 1A krijgt iedereen 27 uren basisvorming, aangevuld 1 extra uur wiskunde, 1 uur Klasuur, 1 uur Nederlands Lab, 1 uur Frans Lab en 1 uur Expeditie Talent.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Alle leerlingen die hun getuigschrift basisonderwijs behaalden kunnen starten in 1A.

Lessentabel

 GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE: 27 uur Eerste leerjaar A
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 2
Beeld 1
Engels 1
Frans
3
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
   
 KEUZEGEDEELTE: 5 uur  
Expeditie talent 1
Frans Lab 1
Klasuur 1
Nederlands Lab 1
Wiskunde 1
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2Nederlands Lab: De Nederlandse taal is de basis van onze dagelijkse communicatie. Spelling, spraakkunst, begrijpend lezen, komen al aan bod in het algemene vak Nederlands. Het verschil tussen mondeling en schriftelijke taalgebruik of hoe je taal kan gebruiken om gevoelens te uitten, dit leer je in ons Nederlands Lab. Laat je inspireren door de Nederlandse taalcultuur via allerlei creatieve werkvormen. Zo’n manier van werken biedt nieuwe kansen tot leren.

3Frans Lab: In dit vak word je ondergedompeld in de Franse cultuur om ervoor te zorgen dat je niet alleen de taal leert spreken maar ook meer te weten komt over het Franse landschap, de bezienswaardigheden, beroemde mensen, eetgewoontes….

4Klasuur: Tijdens het klasuur gaan we aan de slag om van een klas een hechte groep te maken. Tevens wordt gewerkt aan diverse thema’s zoals wijs gebruik van media, gezondheid, informatie opzoeken, goede keuzes maken…

5Expeditie talent: Gedurende het schooljaar kan je op zoek kan gaan naar je talenten, interesses en de bijhorende beroepen. Enkele voorbeelden zijn voeding, bouw, ICT, wetenschappen, sport…

 

Wat na deze studierichting?

Na het volgen van deze studierichting kan je in principe starten in 2A of 2B.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen