STUDIEAANBOD

Het secundair onderwijs bestaat uit zes leerjaren en is opgedeeld in drie graden van telkens twee leerjaren. De volledige derde graad BSO telt drie leerjaren, het zevende specialisatiejaar inbegrepen.

eerste graad
1ste jaar
Algemene vorming Eerste leerjaar B
Latijn    
 
2de jaar
Latijn
Moderne wetenschappen
Ondernemen

Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)
(Decoratie, Haarzorg, Office & Retail, Verzorging-Voeding)
 
tweede graad
3de / 4de jaar
ASO TSO BSO
Economie Bio-esthetiek Haarzorg
Wetenschappen Ondernemen en IT (Handel) Office & Retail (Kantoor)
    Verzorging-voeding
 
derde graad
5de / 6de / 7de jaar
ASO TSO BSO
Economie - Moderne talen Ondernemen en marketing (Handel) Haarzorg
Latijn - Wetenschappen Schoonheidsverzorging Haarverzorging duaal
Moderne talen - Wetenschappen   Office & Retail (Kantoor)
Wetenschappen - Wiskunde   Organisatiehulp
    Verzorging
     
    7de specialisatiejaar
    Haarstilist
    Business Support

1ste graad

De 1ste graad wordt opgesplitst in een A-stroom en een B-stroom. Voor het grootste deel bestaat het eerste en tweede leerjaar uit een gemeenschappelijke lessentabel.

Het Eerste leerjaar A wordt niet enkel theoretisch ingevuld maar heeft ook aandacht voor creativiteit, sport, taal en persoonlijke interesses. Het welbevinden en de zoektocht naar de eigen talenten is hierbij belangrijk.

Daarom kunnen de leerlingen kunnen kiezen tussen Latijn of de Algemene vorming

  • in  Latijn krijgen de leerlingen Latijn en Antieke cultuur;
  • in de Algemene vorming worden de lessen Frans, Nederlands en wiskunde één uur per week in niveaugroepen gegeven. Hierdoor is er aandacht voor de sterkere en minder sterke leerling;

In het Tweede leerjaar A kan men kiezen tussen de basisoptie Latijn, Moderne wetenschappen of Ondernemen (Handel).

Het Eerste leerjaar B is een klas voor leerlingen die 12 jaar zijn (op 31 december) maar hun geluigschrift lager onderwijs nog niet behaalden. Sommige leerlingen behaalden hun getuigschrift wel en kregen daarbij eveneens het CLB-advies om in het eerste leerjaar B te starten.

Het Tweede leerjaar B (=Beroepsvoorbereidend leerjaar) bestaat uit een gemeenschappelijk gedeelte en twee beroepenvelden van elk 7 lesuren. Onze school richt 4 beroepenvelden in: Decoratie / Haarzorg / Office & Retail / Verzorging-voeding. Alle leerlingen volgen het beroepenveld Office & Retail. Daarnaast wordt een tweede beroepenveld gekozen worden. Office & Retail wordt hierdoor gecombineerd met Decoratie of Haarzorg of Verzorging-voeding.

2de en 3de graad

In de 2de en 3de graad richt het Sint-Agnesinstituut de drie onderwijsvormen in: ASO (algemeen secundair onderwijs, TSO (technisch secundair onderwijs) en BSO (beroepssecundair onderwijs). 

Na de derde graad van elke onderwijsvorm behaalt de leerling het diploma secundair onderwijs.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw