Business Support

7lj Business support

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

De verworven leerlinhouden uit de tweede en derde graad Office & Retail worden verder uitgediept en geïntegreerd in bedrijfsgerichte toepassingen.
De vorming in het derde leerjaar van de derde graad Business support BSO bestaat uit twee componenten:

  • een communicatieve component met het accent op de praktische vaardigheden van de zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels;
  • een bedrijfsgerichte component met administratieve cases die op een levensechte manier via een oefenfirma of mini-onderneming worden gerealiseerd. De nadruk hierbij ligt op de integratie van de verschillende softwarepakketten en de andere beroepsvaardigheden in vakdoorbrekende projecten.

Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals resultaatgericht werken, discreet omgaan met informatie, accuraatheid en stressbestendigheid. Je loopt alternerende en/of blokstages.

Wie kan starten in deze studierichting?

In principe stroom je door vanuit het tweede leerjaar van de derde graad Office & Retail BSO naar het derde leerjaar van de derde graad Business support BSO. Met een getuigschrift van de derde graad uit een ander studiegebied dan Handel, kan je instromen mits positief advies van een toelatingsklassenraad.

Lessentabel

  7de specialisatiejaar
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
   
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
Business support 6
Virtueel kantoor 4
Stage 10
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32
Bedrijfsbeheer (facultatief)* 2


Belangrijke delen van de opleiding

1Nederlands/Frans/Engels De taalvorming beoogt vier taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven). In de communicatie is het overbrengen van correcte informatie cruciaal, en dus wordt hieraan constante aandacht besteed.

2Business support De verworven competenties van de derde graad worden praktijkgericht geïntegreerd in de uitwerking van bedrijfsgerichte cases.  Hierin zal er veel aandacht zijn voor attitudevorming.

3Virtueel kantoor Je doet administratief werk in een virtuele werkomgeving. Je verzorgt de uitvoerende secretariaat- en boekhoudkundige taken van een bedrijf. Je werkt maw in een nagebootste kantoorsituatie. Je aandacht concentreert zich volledig op de documenten en procedures.

*Bedrijfsbeheer Dit vak volg je facultatief. Dit betekent dat je zelf kiest bij de start van het schooljaar of je dit vak zal volgen. De inhoud wordt verspreid over twee leerjaren (6e lj en 7e lj). Instroom in het 7e lj is niet mogelijk. Indien je slaagt, behaal je op het einde van het 7e lj het attest bedrijfsbeheer.

Wat na deze studierichting?

Op het einde van het derde leerjaar van de derde graad Business support BSO ontvang je je diploma secundair onderwijs. Je kan doorstromen naar de arbeidsmarkt als boekhoudkundig bediende of secretariaatsmedewerker. Een beperkte groep leerlingen kan naar een professionele bacheloropleiding.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw