Organisatiehulp

5/6lj Organisatiehulp

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

Organisatiehulp is een praktische opleiding gericht op logistieke ondersteuning bieden in zorginstellingen, thuishulp en diverse onderhoudsdiensten. Je wordt voorbereid om later te werken in de dienstverlenende sector zoals voedings-, onderhouds- en technische diensten van ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, hotels… Op school doe je de nodige theoretische kennis op en leer je praktische vaardigheden. Dankzij de praktijkopdrachten ontwikkel je beroepscompetenties die je verder kan inoefenen via een uitgebreid pakket aan stages. Omdat je wordt voorbereid op verschillende ondersteunende taken is je stage zeer gevarieerd. Naast het leren hoe je je werk efficiënt organiseert gaat veel aandacht naar het trainen van omgangsvormen zoals beleefdheid, assertiviteit, zelfkennis, stiptheid, beroepsgeheim, het voeren van gesprekken, leren luisteren.

We bereiden je voor als:

Logistiek assistent in zorginstellingen zoals woonzorgcentra, ziekenhuizen en kinderdagverblijven:

 • Je leert afruimen en instaan voor de vaat. Je kan ingeschakeld worden bij het maaltijdgebeuren in grootkeukens, bejaardentehuizen, ziekenhuizen…
 • Je leert bedden verschonen en opdekken.

Logistiek medewerker in de voedingsdienst en huishoudhulp:

 • Je leert hygiënisch omgaan met voedsel, eenvoudige gerechten bereiden, presenteren, opdienen en verdelen.
 • Je leert voedingswaren bewaren in een magazijn, bestellingen aannemen en etenswaren controleren op vervaldata.
 • Je leert wassen, strijken, eerste hulp bij ongevallen toedienen, planten verzorgen…

Logistiek medewerker in de onderhoudsdienst:

 • Je leert schoonmaken, zowel kleinschalig binnen de huishoudhulp als op de grotere industriële werkvloer zoals grote bedrijven, ziekenhuizen, luchthavens…

 

Wie kan starten in deze studierichting?

De leerlingen die met deze opleiding starten komen vaak uit verschillende vooropleidingen. Jongeren die graag een team ondersteunen, mensen graag helpen en houden van een afwisselende job zullen zich thuis voelen in deze richting.
De tweede graad BSO Verzorging-voeding is de aangewezen voorbereiding op deze derde graad.

Je kunt starten in deze studierichting als je ofwel:

  • A-attest of B-attest bezit van het 2de leerjaar van de 2de graad (4 ASO, 4 BSO, 4 TSO, 4 KSO).
  • een getuigschrift van de 2de graad hebt, uitgereikt door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of door een centrum voor deeltijds BSO én de toelatingsklassenraad akkoord gaat met de keuze van je studierichting.
  • uit het BuSO komt (Onderwijsvorm 1, 2, 3) én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.

 

Lessentabel

  5de leerjaar 6de leerjaar
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 5 5
     
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
Organisatiehulp 12 12
Organisatiehulp-Stage  10 10
Seminarie ICT 
Seminarie GIP
     
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32 32

 

Belangrijke delen van de opleiding

1Organisatiehulp Je leert vlot en respectvol communiceren om te kunnen werken binnen een organisatie zoals bejaardentehuizen, ziekenhuizen, klein horeca, grootkeuken en een gezin. Je krijgt inzicht in de logistieke taken zoals het interne transport van patiënten of bewoners, het onderhouden van bedden, linnen en toestellen.

Je leert een visie ontwikkelen rond evenwichtige en gezonde voeding en er hygiënisch mee omgaan. Je leert eenvoudige gerechten bereiden, presenteren, opdienen en verdelen maar evengoed mensen helpen bij het eten. Je leert functioneren in een voedingsdienst als logistiek medewerker zoals kleinhoreca, vakantiecentra, voedingszaken en bedrijven om bv de maaltijden te bedienen aan een buffet.

Een derde component, werken als logistiek medewerker in een onderhoudsdienst, komt eveneens aan bod. Dit zal je voorbereiden op een job als schoonmaker/ schoonmaakster in interne en externe schoonmaakbedrijven bv ziekenhuizen, luchthavens, grote bedrijven (groothuishouding).

2Organisatiehulp-Stage Tijdens je stages leer je de correcte beroepshouding aan en voer je de aangeleerde taken zorgvuldig uit onder supervisie van vakbekwame stagementoren.

3Project algemene vakken In Project Algemene Vakken wordt, door in te spelen op de actualiteit, thematisch gewerkt aan functionele taal- en rekenvaardigheid, informatieverwerving en –verwerking, organisatiebekwaamheid, maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid.

Daarnaast is er aandacht voor natuurwetenschappen, Frans en Engels. Bij het aanleren van vreemde talen staan communicatie en zelfredzaamheid centraal. Het hoofddoel hierbij is dat men Frans en Engels kan toepassen binnen de toekomstige beroepspraktijk.

Eén leraar geeft het volledige pakket. Dit biedt meer kansen tot geïntegreerd werken het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de leerlingen.

4Seminarie ICT Al doende leer je diverse ICT-basisvaardigheden door gebruik te maken van diverse programma’s zoals Word, Excel en Powerpoint.

5Seminarie GIP Tijdens Seminarie GIP wordt je begeleid bij het opbouwen, realiseren en presenteren van jouw Geïntegreerde Proef (GIP).

 

Wat na deze studierichting?

Je behaalt het studiegetuigschrift van de derde graad BSO en de beroepskwalificatie van logistiek assistent.
De studierichting organisatiehulp bereidt je voor op tewerkstelling in de indirecte zorg. Je gaat meestal aan de slag in ziekenhuizen, zorg- en opvanginstellingen maar ook als logistiek medewerker in de onderhoudsdienst en als logistiek medewerker in de voedingsdienst.

Na de derde graad kan je je vakbekwaamheid nog verhogen in het specialisatiejaar Organisatie-assistentie of Veiligheidsberoepen. Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw