Haarverzorging duaal

5/6lj Haarverzorging duaal

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

Bij duaal leren leer je het beroep van kapper/kapster op school én in een kapsalon. Iedere week krijg je 2 dagen les op school. Je krijgt dan vooral algemene vakken. Daarnaast ga je 3 dagen aan de slag in een kapsalon. Hier leer je de vakspecifieke kennis en vaardigheden die voor het uitoefenen van het kappersberoep van belang zijn.

Je zal ongeveer 24 uur, verspreid over 3 dagen, op ‘de werkvloer’ zijn. Voor deze studierichting is ‘de werkvloer’ een bestaand kapsalon. Hierdoor bouw je alvast sociale rechten op. Daarnaast krijg je een leervergoeding. Je ouders blijven kindergeld ontvangen.

De trajectbegeleider van onze school zorgt voor een werkplek (kapsalon) en blijft je het ganse schooljaar hierbij ondersteunen en begeleiden. Een mentor in het bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je opleiding op de werkplek.

Wie kan starten in deze studierichting?

MHaarverzorging duaal is bedoeld voor leerlingen die hun getuigschrift willen behalen via de combinatie van leren op school + werken in een kapsalon.

Om te starten aan deze opleiding moet je:

 • houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, of
 • advies over je arbeidsrijpheid bezitten van de trajectbegeleider en de klassenraad van het laatste structuuronderdeel dat door de leerling in kwestie is gevolgd.

 

Lessentabel

  5de leerjaar 6de leerjaar
ALGEMENE VAKKEN (op school)
Godsdienst 2 2
Frans 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Salonwerk 2 2
     
BEROEPSGERICHTE VORMING
Op werkvloer / kapsalon 26  26 
     
WEKELIJKS LESSENROOSTER 38 38

 

Belangrijke delen van de opleiding

Het leertraject van twee schooljaren bestaat uit:

 • Cluster algemene vorming en vakspecifieke vorming (= twee dagen per week op de school)
  • PAV, Frans, lichamelijke opvoeding, godsdienst en salonwerk
 • Cluster haarverzorging (= drie dagen per week op de werkvloer/kapsalon)
  • Onthaal en communicatie met de klant
  • Haarverzorging
  • Basissnitten
  • Gecombineerde snitten
  • Tijdelijke omvormingen
  • Blijvende omvormingen
  • Kleuren en ontkleuren
  • Gelegenheidskapsels
  • Baard, bakkebaarden en snor
  • Technisch theoretische kennis
  • Basismake-up en manicure
  • Pruiken, haarstukken en haarverlengingen

 

Wat na Haarvezorging duaal?

Naargelang het evaluatieresultaat kan Haarverzorging duaal leiden tot:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, bewijs van onderwijskwalificatie “haarverzorging duaal” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese kwalificatiekader, met inbegrip van beroepskwalificatie “kapper” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese kwalificatiekader.
 • een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “kapper” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese kwalificatiekader.
 • een attest van verworven competenties, bewijs van competenties.

De doorstroming naar de arbeidsmarkt of een specialisatiejaar Haarstilist is de meest voor de hand liggende stap. Ook dit specialisatiejaar kan je trouwens in onze school volgen.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw