4 Handel

4lj Handel

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

 • Je leert lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden. Je leert je uitdrukken in de Nederlandse, Franse en Engelse taal, zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context.
 • Je leert eenvoudige en gevorderde commerciële en financiële verrichtingen in een dubbele boekhouding registreren op manuele wijze en met een didactisch boekhoudpakket. Hierbij gaat veel aandacht naar het inzichtelijk benaderen van de boeking aan de hand van een redeneringsschema. Je verruimt je bedrijfseconomische kennis door in groep een klein project uit te werken, waarbij begeleid zelfstandig leren centraal staat.
 • Je leert eenvoudige verkooptechnieken en overleggen.
 • Je leert informaticakantoortoepassingen gebruiken en de basis van programmeren.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

 • In het eerste leerjaar van de tweede graad.
  In principe kan iedere jongere die op deze leeftijd de keuze wil maken instromen in deze studierichting. Jongeren uit het 2e leerjaar met basisoptie Ondernemen hebben in de vakken Handel en Dactylografie al een smaakmaker van de leerstof van de tweede graad Ondernemen en IT (Handel) TSO gekregen.
 • In het tweede leerjaar van de tweede graad.
  Dit is een haalbare overgang. Je zal wel een achterstand hebben voor bedrijfseconomie en toegepaste informatica. De school zal hiervoor gepaste inhaalbegeleidingsvoorstellen doen. Van jou wordt hiervoor een extra inspanning tijdens de eerste schoolweken in september verwacht.

 

Lessentabel

  4de leerjaar
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Duits -
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
   
TECHNISCHE VAKKEN
Bedrijfseconomie 6
Informatica 4
Klasuur  
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

 

Belangrijke delen van de opleiding

1Bedrijfseconomie Je maakt kennis met algemene begrippen uit de bedrijfseconomie, de afdelingen van een bedrijf, de activiteiten van de commerciële afdeling en de boekhoudafdeling. Verder besteed je aandacht aan de documentenstroom tussen verschillende afdelingen, leer je heel wat commerciële en boekhoudkundige begrippen. In het systeem van dubbel boekhouden pas je de meest courante verrichtingen toe. Verkoopopdrachten behoren ook tot je takenpakket.

2Informatica Dit technisch vak brengt in de tweede graad dactylografische vaardigheden bij zodat je optimaal en inzichtelijk gebruik kan maken van het toetsenbord. Je leert taakgericht werken met softwarepakketten. Tekstverwerking, rekenblad, gegevensbeheer, presentaties en communicatie met buitenwereld komen aan bod.
De informatica is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om bepaalde items uit het vak Bedrijfseconomie te ondersteunen.

Wat na deze studierichting?

Na het behalen van het oriënteringsattest A heb je verschillende keuzemogelijkheden in de derde graad TSO van het studiegebied Handel:

 • Ondernemen en Marketing (TSO): je kiest voor een commercieel-administratieve opleiding
 • Boekhouden-informatica (TSO): je kiest voor een boekhoudkundig-administratieve opleiding.
 • Informaticabeheer (TSO): je kiest voor een informaticaopleiding

Na het behalen van een oriënteringsattest B kan je opteren om in de derde graad BSO te kiezen voor (binnen studiegebied Handel):

 • Office & Retail (BSO): je kiest voor een administratieve en verkoopsopleiding

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw