4 Kantoor

4lj Kantoor

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

De vorming in de tweede graad Kantoor BSO bestaat uit twee componenten:

  • een communicatieve component waarin praktische aspecten van zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels wordt aangebracht;
  • een bedrijfsgerichte component met het leren werken met praktijkdocumenten, inzicht krijgen in de documentenstroom bij aan- en verkoopverrichtingen en eenvoudige verrichtingen boeken in de boekhouding.

Je verwerft een degelijke basis ICT-vaardigheden: tienvingerig blindtypen, tekstverwerker, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket en internet in een administratieve context.
Je leert zelfstandig werken met passende aandacht voor probleemoplossend denken. Er is permanent aandacht voor beroepsvaardigheden zoals nauwkeurig en met orde werken, opgelegde taken correct uitvoeren en nauwgezet registreren en klasseren. Ook attitudes als werken in teamverband, zin voor initiatief, verantwoordelijkheid voor eigen taken en stressbestendigheid komen ruimschots aan bod.

Wie kan starten in deze studierichting?

Je hebt interesse voor administratief werk. In principe stroom je uit het tweede Beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenveld Office & Retail (Kantoor en verkoop) in de 2e graad Office & Retail BSO in. Je kan hier ook terecht als je uit het tweede gemeenschappelijk leerjaar komt. 

Lessentabel

  4de leerjaar
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst 2
Engels 4
Frans 4
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 6
 *1 niveau-uur in kleine groepen  
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
Nederlands communicatieve vaardigheden  2
Office & Retail 12
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

 

Wat na deze studierichting?

Op het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad Office & Retail BSO krijg je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs.
Na de 2de graad Office & Retail BSO kan je doorstromen naar de 3de graad Office & Retail BSO.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw