4 Haarzorg

4lj Haarzorg

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In de tweede graad Haarzorg leer je als onderdeel van een bredere vorming de basisvaardigheden van het haarkappen. Je leert haar wassen en verzorgen, basissnitten uitvoeren, het haar vorm geven en het haar kleuren. Onder begeleiding van de leraar leer je voor elke haarbehandeling die uitgevoerd wordt een behandelingsplan opmaken. Zo verwerf je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van haarproducten en technieken.

Je verwerft handigheid in het maken van kapsels en leert veilig omgaan met apparaten, materialen en producten. Je leert hygiëne regels toepassen op jezelf maar ook in functie van het werken in een kapsalon. Je leert technische tekeningen lezen bij het opbouwen van kapsels en haarsnitten. Je verwerft de nodige kennis van het haar en haarproducten om de haarbehandelingen juist te kunnen uitvoeren. In functie van het dienstverlenend beroep van kapper leer je correct omgaanmet mensen. De basisvaardigheden worden aangeleerd op oefenhoofden. Af en toe werk je op modellen om het geleerde te toetsen aan de realiteit.

Wie kan starten in deze studierichting?

Als je graag omgaat met mensen, handig bent en interesse hebt voor haarkappen, is deze studierichting iets voor jou.


Lessentabel

  4de leerjaar
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 1
Project algemene vakken 6
   
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
Realisaties haarzorg   18
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 31


Belangrijke delen van de opleiding

1Realisaties haarzorgRicht zich op de kennis van benodigdheden, gereedschap, apparaten en grondstoffen die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep. Inzicht in de structuur van huid en haar is belangrijk.
De leerling:


  • moet weten welke haarsoorten en haarvormen er zijn en het verschil ertussen kennen;
  • een duidelijk begrip hebben van de groei en functie van het haar; een onderscheid kennen tussen permanent, watergolf, haarwerk en ondulatie en telkens weten wat het doel is en welke benodigdheden moeten worden voorzien;

Naast de vaktechnologie komt ook het technisch tekenen aan bod. De leerling leert werken met verhoudingen en krijgt zo inzicht in hoofdvormen en in de technische vormgeving van kapsels. Daarnaast wil men de leerlingen de juiste vakterminologie, het gebruik van de juiste technieken, het juiste materiaal en grondstoffen alsook regels van veiligheid en hygiëne bijbrengen.

Op het programma van het eerste jaar staat:


  • het wassen van het haar; toepassen van verzorgingsproducten en haarverstevigers;
  • de watergolf (basisoprollingen, vingerkrullen, vingergolven, opkammen van het kapsel, brushing);
  • elementaire technieken op lang haar (vlecht –en opsteektechnieken);
  • de ondulatie (hanteren van het onduleerijzer en/of elektrisch krulijzer, puntrolling, spiraal- of worteloproling); de permanent en snit.

Het tweede leerjaar herneemt deze onderdelen maar verfijnt de technieken en breidt de kennis uit.
Als nieuwe onderdelen komen het haarwerk (gereedschappen en grondstoffen; het opmaken, het onderhouden, het bevestigen en verwijderen van haarstukjes) alsook het kleuren.

 

Wat na deze studierichting?

Logische doorstroming: de derde graad BSO Haarzorg.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw