Moderne Wetenschappen

2lj Moderne wetenschappen

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In het tweede leerjaar krijgen alle leerlingen 26 uren basisvorming aangevuld met 1 uur Klasuur en 5 uren die bepaald worden volgens de gekozen basisoptie.
Kies je voor Moderne wetenschappen dan worden er 3 uren wetenschappelijk werk en 2 uren socio-economische initiatie toegevoegd. Er is ook veel aandacht voor jouw schoolloopbaan en studiekeuze. Samen met je twee klassenleraars werk je gedurende het ganse jaar aan jouw keuzevaardigheid en inzichten rond de verschillende studierichtingen in het vak Klasuur.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Meisjes en jongens die geslaagd zijn in het eerste leerjaar A kunnen van start in het tweede leerjaar. Er kan een keuze gemaakt worden uit 3 basisopties nl. Latijn, Moderne wetenschappen of Ondernemen.

Lessentabel

 

GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE: 26 uur  Tweede leerjaar 
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 5
 
BASISOPTIE: 5 uren  +  1 uur Klasuur
Latijn Moderne
wetenschappen
Ondernemen
Latijn 5 - -
Socio-economische initiatie - 2 -
Wetenschappelijk werk - 3 -
Computervaardigheden - - 2
Ondernemen - - 3
Klasuur 1 1 1
       
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32 32 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2Socio-economische initiatie: Je komt voor het eerste in aanraking met inkomsten en uitgaven in een gezin, bedrijven en de overheid. Hoe worden inkomsten verworven? Welke uitgaven kan je hiermee doen en hoe? Je leert ook hoe België zich situeert in de internationale economie. Er wordt eveneens samen met het vak wetenschappelijk werk projectmatig gewerkt.
Deze lessen laten je op een eenvoudige manier en speelse manier proeven van de lessen economie van het vervolgjaar.

3Wetenschappelijk werk: Je leert door middel van zelfgemaakte proefopstellingen basisbegrippen in de elektriciteit, druk, kracht, licht, kleur en stoffen ontdekken. Er wordt ook projectmatig gewerkt samen met het van socio-economische initiatie.
Waarnemen, meten, communiceren, berekenen en besluiten trekken zijn vaardigheden die vaak aan bod komen in de lessen.
Dit vak laat je proeven van de lessen wetenschappen van het vervolgjaar.

4KlasuurWe vinden het belangrijk dat je een doordachte studiekeuze kan maken. In het vak Klasuur maak je kennis met verschillende beroepen en word je steeds vaardiger in het maken van keuzes. Je leert met de 'Kies Raak'-methode jezelf kennen en nadenken over hoe je jouw toekomst wil invullen. Jouw klassenleraren begeleiden deze activiteiten zodat ze jou en ook je ouders nog beter advies kunnen geven bij je studiekeuze en schoolloopbaan.

5Techniek: In het vak techniek maken de leerlingen kennis met het technologisch proces en informatietechnologie. Na de theoretische achtergrond worden toepassingen ook praktisch uitgewerkt.Wat na deze studierichting?

In het tweede leerjaar wordt een brede basis gelegd van algemene kennis en vaardigheden die de leerling in staat stelt om bijna iedere vervolgstudie aan te vatten.
Kies je voor Latijn of Moderne wetenschappen dan zal je meestal doorstromen naar de tweede graad A.S.O. (Latijn, Wetenschappen of Economie).
Kies je voor Ondernemen dan kan je in de tweede graad best van start gaan in T.S.O. Ondernemen of in B.S.O. Office & Retail.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw