Latijn

2lj Latijn

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In het tweede leerjaar krijgen alle leerlingen 26 uren basisvorming aangevuld met 1 uur Klasuur en 5 uren die bepaald worden volgens de gekozen basisoptie.
Kies je voor Latijn dan krijg je naast de basisvorming ook 5 uren Latijn. Er is ook veel aandacht voor jouw schoolloopbaan en studiekeuze. Samen met je twee klassenleraars werk je gedurende het ganse jaar aan jouw keuzevaardigheid en inzichten rond de verschillende studierichtingen in het vak Klasuur.

Wie kan starten in deze studierichting?

Meisjes en jongens die geslaagd zijn in het eerste leerjaar A kunnen van start in het tweede leerjaar. Er kan een keuze gemaakt worden uit 3 basisopties nl. Latijn, Moderne wetenschappen of Ondernemen (Handel). De jongeren beschikken meestal over heel wat verschillende talenten en interesses. Ze gaan de uitdaging aan om deze te ontdekken en verder uit te bouwen.

Lessentabel

GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE: 26 uur  Tweede leerjaar 
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 5
 
BASISOPTIE: 5 uren  +  1 uur Klasuur
Latijn Moderne
wetenschappen
Ondernemen
Latijn 5 - -
Socio-economische initiatie - 2 -
Wetenschappelijk werk - 3 -
Computervaardigheden - - 2
Ondernemen - - 3
Klasuur 1 1 1
       
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32 32 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2Latijn: Latijn heeft een ‘vormende waarde’, dat wil zeggen dat de studie van de klassieke taal kan helpen om logisch te denken en om gestructureerd te werken. Bovendien is het een uitstekende basis voor andere ‘moderne talen’.
Door aandachtig te zijn, regelmatig te studeren en samen na te denken wordt er al snel ontdekt dat vele zaken uit die oude taal en beschaving helemaal niet zo vreemd en onbekend zijn. Er wordt gewerkt rond bepaalde thema’s, mythes en films worden besproken, er wordt zelfs toneel gespeeld. Dat alles in een ontspannen sfeer.

3Techniek: In het vak technologische opvoeding maken de leerlingen kennis met het technologisch proces en informatietechnologie. Na de theoretische achtergrond worden toepassingen ook praktisch uitgewerkt.

4Klasuur: We vinden het belangrijk dat je een doordachte studiekeuze kan maken. In het vak Klasuur maak je kennis met verschillende beroepen en word je steeds vaardiger in het maken van keuzes. Je leert met de 'Kies Raak'-methode jezelf kennen en nadenken over hoe je jouw toekomst wil invullen. Jouw klassenleraren begeleiden deze activiteiten zodat ze jou en ook je ouders nog beter advies kunnen geven bij je studiekeuze en schoolloopbaan.

 

Wat na deze studierichting?

In het tweede leerjaar wordt een brede basis gelegd van algemene kennis en vaardigheden die de leerling in staat stelt om bijna iedere vervolgstudie aan te vatten.
Kies je voor Latijn of Moderne wetenschappen dan zal je meestal doorstromen naar de tweede graad A.S.O. (Latijn, Wetenschappen of Economie).

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw