2A Latijn

2lj Latijn

latijn

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In het tweede leerjaar krijgen alle leerlingen 25 uren dezelfde algemene vakken aangevuld met 1 uur Klasuur, 1 uur Groeiuur en 5 uren volgens de gekozen basisoptie.
Kies je voor Latijn dan krijg je 5 uren het vak ‘Latijn’.
Er is ook veel aandacht voor jouw schoolloopbaan en studiekeuze. Samen met je twee klassenleraars werk je gedurende het ganse jaar aan je keuzevaardigheid en inzichten rond de verschillende studierichtingen in het vak Klasuur.
Daarnaast trachten we je te helpen bij jouw leren. We herhalen waar het nodig is, je krijgt extra uitdagingen als het kan. We doen dit in het groeiuur.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Indien je een A-attest behaalde in het eerste leerjaar A dan kan je van start in het 2e leerjaar A, Latijn.

Lessentabel

25u Algemene vorming + 1u Groeiuur & 1u Klasuur + 5u Basisoptie 

  2 Latijn
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Beeld 1
Natuurwetenschappen 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Groeiuur 1
Klasuur 1
Latijn 5
   
TOTAAL 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2Groeiuur: Groeien in een vak wil zeggen dat je je beheersingsniveau van dat vak probeert te vergroten. Dit kan door te werken aan wat je nog niet zo goed kent of kunt. We noemen dit remediëren. Maar dit kan ook betekenen dat je van bepaalde vakken nog meer te weten komt of moeilijker oefeningen uitprobeert waardoor je kennis en vaardigheden vergroten. We noemen dit verdiepen en verbreden. Ieder trimester trachten we via een doorschuifsysteem verschillende vakken aan bod te laten komen zodat je kan groeien in je leren.

3Klasuur: Tijdens het klasuur gaan we samen met de klassenleraars aan de slag om van een klas een hechte groep te maken. Aan de hand van de Bouncemethode zorgen we ervoor dat we samen sterk staan. Ook werken we aan leren leren. Leren doe je je hele leven. Daarom wordt er heel wat aandacht besteed aan leertips, leermethodes en planning. We vinden het ook belangrijk dat je een doordachte studiekeuze kan maken en steeds vaardiger wordt in het maken van keuzes. Tijdens het klasuur leer je jezelf en je talenten beter kennen zodat je beter kan beslissen hoe je jouw schoolloopbaan wil invullen.

4Latijn: Als je voor Latijn kiest dan bestudeer je in dit vak de klassieke taal, Latijn. Dit kan je helpen om logisch te denken en om gestructureerd te werken. Bovendien is het een uitstekende basis voor andere talen aan te leren. Je leert dat vele zaken uit die oude taal en beschaving helemaal niet zo vreemd en onbekend zijn. Er wordt gewerkt rond bepaalde thema’s, mythes en films worden besproken, er wordt toneel gespeeld. Dat alles in een ontspannen sfeer en kleine klasgroep.
Je maakt kennis met fantastische verhalen over goden, godinnen en superhelden. Rare jongens die Romeinen om het met Obelix te zeggen. En hoe zat het nu echt? Waren zij echte chef-koks, hielden ze van gruwelijke spektakels, woonden ze in luxueuze villa’s, vonden ze wel altijd iemand om tegen te vechten en hoe zat het nu met die vulkaanuitbarsting? Je komt het allemaal weten!Wat na deze studierichting?

In het tweede leerjaar wordt een brede basis gelegd van algemene kennis en vaardigheden die de leerling in staat stelt om iedere vervolgstudie aan te vatten in het derde leerjaar.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw