Beroepsvoorbereidend lj

2lj Beroepsvoorbereidend lj

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

We beginnen het schooljaar met een warm onthaal zodat alle leerlingen zich onmiddellijk thuis voelen. Er wordt gewerkt op een aangepast tempo in klassengroepen van maximaal 18 leerlingen. In de lessen worden de didactische werkvormen, die men vaak in het eerste leerjaar B toepaste (hoekenwerk, CLIM, zelfstandig leren, …), verder gehanteerd door de verschillende vakleerkrachten. Bij het einde van iedere trimester wordt een projectweek georganiseerd. Hierin worden naast kennisverrijking vooral gewerkt aan vaardigheden en attitudevorming. Iedere leerling wordt gedurende het schooljaar permanent beoordeeld op zijn leerprestaties en attitudes. Er worden dan ook geen examens georganiseerd.

Je krijgt 16 uren basisvorming aangevuld met 1 uur Frans en 1 uur Nederlands. Deze 18 lesuren moet je aanvullen met twee beroepenvelden van elk 7 lesuren. Je volgt dus in totaal 32 uren lessen.
Een beroepenveld is een smaakmaker. Het moet je door vooral praktische oefeningen laten proeven van de opleidingen van de tweede en derde graad. Iedereen volgt Office en retail (Kantoor en verkoop). Je kunt zelf het tweede beroepenveld kiezen uit Decoratie, Haarzorg of Verzorging-voeding.

Wie kan starten in deze studierichting?

Heb je het eerste leerjaar A of B beëindigd? Dan kan je starten in het Beroepsvoorbereidend leerjaar (2BVL).
Misschien bereik je de leeftijd van14 jaar ten laatste op 31 december? Dan kan je eveneens van start in deze klas. De toelatingsklassenraad moet dan wel zijn akkoord zijn.

 

Lessentabel

GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE Beroepsvoorbereidend leerjaar
Godsdienst 2
Frans 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 3
 
BEROEPENVELDEN (verplicht twee te kiezen)
• Decoratie (keuze)  
   Decoratie 2
   Realisatietechnieken decoratie 5
• Haarzorg (keuze)  
   Plastische opvoeding 1
   Realisatietechnieken haartooi 5
   Toegepaste wetenschappen haartooi 1
• Office en retail (verplicht)  
   Aanvullend Nederlands 1
   Aanvullend Frans 2
   Computervaardigheden 2
   Initiatie in administratie en kantoor 2
• Verzorging-voeding (keuze)  
   Personenzorg 2
   Zorg voor leef- en woonomgeving 2
   Zorg voor voeding 3
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2Beroepenveld DECORATIE: In dit beroepenveld ga je creatief om met verschillende materialen, vormen en kleuren. Je leert correct omgaan met gereedschappen om diverse materialen te bewerken. Je leert eveneens zin voor detail en afwerking en respect voor de milieu- en veiligheidsvoorschriften.

3Beroepenveld HAARZORG: In dit beroepenveld kom je te weten hoe het er aan toe gaat in de dagelijkse praktijk van een kapsalon. Naast eenvoudige praktijkoefeningen (kammen, wassen, brushen, oprollen, …) leer je ook meer over de inrichting en uitrusting van een kapsalon.

4Beroepenveld OFFICE en RETAIL: In dit beroepenveld maak je kennis met de aspecten van administratie en verkoop van producten en diensten. Je komt voor het eerst in contact met reclame en publiciteit, soorten verkooppunten, kopen en verkopen, betaalmiddelen en de kantooromgeving. Naast tienvingerblind typen leer je de computer gebruiken als werkinstrument.

5Beroepenveld VERZORGING-VOEDING: In dit beroepenveld hanteer je eenvoudige principes van voedselbereiding. Je maakt in de schoolkeuken een ontbijt, middagmaal, lunchpakket, tussendoortje en een eenvoudig avondmaal. Daarnaast leer je een leefruimte verzorgen, textiel reinigen en opnieuw gebruiksklaar maken. Je ontwerpt en maakt ook decoratieve voorwerpen door gebruik te maken van verschillende materialen. In de lessen personenzorg maakt je kennis met zorg voor het totale lichaam zoals handen, voeten, haar, huid, gelaat, gebit, houding,…

 

Wat na deze studierichting?

Na ‘Decoratie’ kun je naar de tweede graad naar de studierichtingen Drukken, Goud en juwelen, Publiciteit en etalage of Schilderwerk en decoratie.
Na ‘Haarzorg’ kun je naar de vervolgstudierichting ‘Haarzorg’ in de tweede graad.
Na ‘Office en retail’ kun je de studierichting ‘Office en retail’ vervolgen in de tweede graad.
Na ‘Verzorging-voeding’ kun je in de tweede graad kiezen voor Dierenzorg, Haarzorg, Restaurant en keuken of Verzorging-voeding.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw