Klassieke vorming

1lj Klassieke vorming

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In het eerste leerjaar A zetten we in op de ontwikkeling van je algemene vorming. Hierdoor verwerf je een brede kennis die zorgt dat je voorbereid bent voor alle studierichtingen. Binnen onze school kan je doorstromen naar de vervolgstudierichtingen ASO (Economie, Latijn, Wetenschappen), TSO (Ondernemen, Schoonheidsverzorging) of BSO (Office & Retail, Haarzorg, Verzorging, Organisatiehulp).
In het eerste leerjaar A is er ook veel aandacht voor jouw schoolloopbaan en studiekeuze. Samen met je twee klassenleraars werk je gedurende het ganse jaar aan jouw keuzevaardigheid en inzichten rond de verschillende studierichtingen in het vak Klasuur.
Ons eerste leerjaar A wordt niet enkel theoretisch ingevuld maar heeft ook aandacht voor het goed gebruik van de computer en persoonlijke interesses. Het welbevinden en de zoektocht naar de eigen talenten is bijzonder belangrijk. Daarom worden er ook bijzondere activiteiten georganiseerd zoals de leerlingenfuif, gezondheidsdag, cultuurdag, sportdag...

In het eerste leerjaar A - Klassieke vorming krijgen alle leerlingen 27 uren basisvorming aangevuld met 1uur Nederlands waardoor het gemeenschappelijk gedeelte op 28 komt. Daarnaast krijgt je ook 4 uren binnen het keuzegedeelte. Dit is 1 uur Klasuur en 3 uren Latijn. Naast de taalcomponent -Latijn- is er ook aandacht voor Antieke cultuur. Alle leerlingen die Latijn volgen zitten samen in één klas.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Meisjes en jongens die de eerste graad instappen, zijn in de regel minstens twaalf jaar oud en hebben het zesde leerjaar van de lagere school achter de rug. In het eerste leerjaar A zijn de instapvereisten strikt genomen eenvoudig. Alle leerlingen die hun getuigschrift lager onderwijs behaalden kunnen hier ingeschreven worden.
De jongeren die kiezen voor het eerste leerjaar A – Klassieke vorming beschikken meestal over heel wat verschillende talenten en interesses. Dit blijkt meestal ook uit hun inzet, resultaten en adviezen van de lagere school.

Lessentabel

GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE: 28 uur Eerste leerjaar A
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 6
Plastische opvoeding 2
Techniek 2
Wiskunde 4
   
KEUZEGEDEELTE: 4 uur Klassieke vorming
Klasuur 1
Latijn + Antieke cultuur 3
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2Leren & Studeren: Leren doe je je hele leven. Daarom wordt er heel wat aandacht besteed aan heel wat leertips, leermethodes en planning. De leerkrachten zullen samen met alle leerlingen een volledig traject doorlopen.

3Latijn: Latijn heeft een algemeen vormende waarde. Dat wil zeggen dat de studie van de klassieke taal kan helpen om logisch te denken en om gestructureerd te werken. Bovendien is het een uitstekende basis voor andere ‘moderne talen’. Iedereen start vanaf nul en door aandachtig te zijn, regelmatig te studeren en samen na te denken wordt er al snel ontdekt dat vele zaken uit die oude taal en beschaving helemaal niet zo vreemd en onbekend zijn. Er wordt gewerkt rond bepaalde thema’s, mythes en films worden besproken, er wordt zelfs toneel gespeeld. Dat alles in een ontspannen sfeer.

Antieke cultuur:
Fantastische verhalen over goden, godinnen en superhelden. Rare jongens die Romeinen om het met Obelix te zeggen. En hoe zat het nu echt? Waren zij echte chefkoks, hielden ze van gruwelijke spektakels, woonden ze in luxueuze villa’s, vonden ze wel altijd iemand om tegen te vechten en hoe zat het nu met die vulkaanuitbarsting? Je komt het allemaal weten!

4Klasuur: We vinden het belangrijk dat je een doordachte studiekeuze kan maken. In het vak Klasuur maak je kennis met verschillende beroepen en word je steeds vaardiger in het maken van keuzes. Je leert met de 'Kies Raak'-methode jezelf kennen en nadenken over hoe je jouw toekomst wil invullen. Jouw klassenleraren begeleiden deze activiteiten zodat ze jou en ook je ouders nog beter advies kunnen geven bij je studiekeuze en schoolloopbaan.

5Techniek: In het vak techniek maak je voor het eerst kennis met het technologisch proces en informatietechnologie. Verschillende projecten worden eerst op theoretische basis voorbereid. Daarna ga je zelf aan de slag om deze projecten ook praktisch uit te voeren.

 

Wat na deze studierichting?

In het eerste leerjaar A – Klassieke vorming wordt een brede basis gelegd van algemene kennis en vaardigheden die de leerling in staat stelt om iedere vervolgstudie aan te vatten. De meesten kiezen voor het tweede leerjaar met basisoptie Latijn of Moderne wetenschappen, maar ook alle andere opties zijn mogelijk zoals Ondernemen.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw