1A Latijn

1lj Latijn

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In het eerste leerjaar Latijn krijgen alle leerlingen 27 uren basisvorming. Daarnaast krijgt je ook 5 uren binnen het keuzegedeelte. Dit zijn 4 uren Latijn en 1 uur Klasuur. Naast de taalcomponent -Latijn- is er ook aandacht voor Antieke cultuur. Alle leerlingen die Latijn volgen zitten samen in één klas.

In het eerste leerjaar A zetten we in op de ontwikkeling van je algemene vorming. Hierdoor verwerf je een brede kennis die zorgt dat je voorbereid bent voor alle studierichtingen. Binnen onze school kan je doorstromen naar de vervolgstudierichtingen ASO (Economie, Wetenschappen), TSO (Ondernemen, Schoonheidsverzorging) of BSO (Office & Retail, Haarzorg, Verzorging, Organisatiehulp).

Daarnaast is er in het eerste leerjaar A ook veel aandacht voor jouw schoolloopbaan en studiekeuze. Samen met je klassenleraar werk je gedurende het ganse jaar aan jouw keuzevaardigheid en inzichten rond de verschillende studierichtingen in het vak Klasuur.

Ons eerste leerjaar A wordt niet enkel theoretisch ingevuld maar heeft ook aandacht voor het goed gebruik van de computer en persoonlijke interesses. Het welbevinden en de zoektocht naar de eigen talenten is bijzonder belangrijk. Daarom worden er ook bijzondere activiteiten georganiseerd zoals verschillende projecten: sportdag, plonsdag, cultuurdag…

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Alle leerlingen die hun getuigschrift basisonderwijs behaalden. De jongeren die kiezen voor het eerste leerjaar Latijn beschikken meestal over heel wat verschillende talenten en interesses. Dit blijkt meestal ook uit hun inzet, resultaten en adviezen van de lagere school.

Lessentabel

GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE: 27 uur Eerste leerjaar A
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 2
Beeld 1
Frans 3
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
   
KEUZEGEDEELTE: 5 uur Klassieke vorming
Klasuur 1
Latijn 4
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

 

Belangrijke onderdelen van de opleiding

1Onthaaldagen: Tijdens de eerste schooldagen worden er groepsvormende activiteiten georganiseerd om er voor te zorgen dat er een zorgzame en vertrouwde klassfeer kan ontstaan.

2Latijn: Latijn heeft een algemeen vormende waarde. Dat wil zeggen dat de studie van de klassieke taal kan helpen om logisch te denken en om gestructureerd te werken. Bovendien is het een uitstekende basis voor andere ‘moderne talen’. Iedereen start vanaf nul en door aandachtig te zijn, regelmatig te studeren en samen na te denken wordt er al snel ontdekt dat vele zaken uit die oude taal en beschaving helemaal niet zo vreemd en onbekend zijn. Er wordt gewerkt rond bepaalde thema’s, mythes en films worden besproken, er wordt zelfs toneel gespeeld. Dat alles in een ontspannen sfeer.

Antieke cultuur:
Fantastische verhalen over goden, godinnen en superhelden. Rare jongens die Romeinen om het met Obelix te zeggen. En hoe zat het nu echt? Waren zij echte chef-koks, hielden ze van gruwelijke spektakels, woonden ze in luxueuze villa’s, vonden ze wel altijd iemand om tegen te vechten en hoe zat het nu met die vulkaanuitbarsting? Je komt het allemaal weten!

4Klasuur: Tijdens het klasuur gaan we samen met de klassenleraar aan de slag om van een klas een hechte groep te maken. Aan de hand van de Bouncemethode zorgen we ervoor dat we samen sterk staan. Ook werken we aan leren leren. Leren doe je je hele leven. Daarom wordt er heel wat aandacht besteed aan leertips, leermethodes en planning. We vinden het belangrijk dat je een doordachte studiekeuze kan maken en steeds vaardiger wordt in het maken van keuzes. Je leert jezelf en je talenten beter kennen zodat je kan nadenken over hoe je jouw toekomst wil invullen.

 

Wat na deze studierichting?

In het eerste leerjaar A – Klassieke vorming wordt een brede basis gelegd van algemene kennis en vaardigheden die de leerling in staat stelt om iedere vervolgstudie aan te vatten. De meesten kiezen voor het tweede leerjaar met basisoptie Latijn, maar ook alle andere opties zijn mogelijk.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw